แนวทางการพัฒนา e-learning ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์

แนวทางการพัฒนา e-learning

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมีแนวทางดังนี้

ปีงบประมาณ  2551  (ต.ค.  50 -  ก.ย.  51)

1.  ดำเนินการติดตั้งแม่ข่าย  ในศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์  และห้องปฏิบัติการ  เดือน  สิงหาคม  2550  ถึง  ตุลาคม  2550  ให้แล้วเสร็จ

2.  ดำเนินการขยายเครือข่ายระดับอำเภอโดยขยายทั้ง  17  ศบอ.ขยายในรูปแบบผู้ดูแลระบบระดับอำเภอ (ครูผ้สอนระดับอำเภอ)รวมบุคลากรทั้งสิ้น  20  คน  เข้ารับการอบรมขยายเครือข่ายและรูปแบบการจัดทำสื่อ  e-learning  จะจัด  เดือนพฤศจิกายน  2550

3.  ดำเนินการขยายเครือข่ายระดับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ  (ครูผู้สอน  ผู้จัดทำสื่อทั้งสื่อบทเรียน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

หลักสูตรท้องถิ่น  รวมทั้งในฐานะผ้เรียนทั้ง  17  ศบอ.ใน 

ศนจ.กาฬสินธุ์  ในเดือน  มกราคม  2551

4.  ทบทวนแผนการปฏิบัติในการประชุมประจำเดือนทุกเดือน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน e-leaning

คำสำคัญ (Tags)#แนวทางการพัฒนา e-learning

หมายเลขบันทึก: 118567, เขียน: 10 Aug 2007 @ 11:15 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)