ภาวะแทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์

โรงพยาบาลบ้านหมี่
Preterm Labour Pain

ความหมาย

n ทารกคลอดก่อนกำหนด (premature infant) ตามคำจำกัดความขององค์การอนามัยโลก หมายถึง ทารกที่คลอดเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์ (259 วัน นับจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย)
n การเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด (preterm labor) หมายถึง การเจ็บครรภ์ก่อนที่อายุครรภ์จะครบ 37 สัปดาห์ ซึ่งสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของปากมดลูก

ความสำคัญ

การเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด นับเป็นสาเหตุถึงร้อยละ 75 ของการตายและภาวะทุพพลภาพของทารก อวัยวะต่าง ๆ ยังเจริญไม่เต็มที่ และไม่พร้อมที่จะทำงาน จึงเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้มากมายและรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะแทรกซ้อนของระบบหายใจ ทารกจะหายใจลำบาก เนื่องจากขาดสาร surfactant ในถุงลมปอด ทารกจะเป็น respiratory distress syndrome (RDS)
ซึ่งตนเองพยาบาล มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเจ็บครรภ์กอนกำหนด สาเหตุเมื่อวิเคราะห์ด้วยตนเองอาจเกิดจากการทำงานหนัก และความเครียด เกิดขึ้นตอนอายุครรภ์ 33 สัปดาห์ต้อง Admit ให้ยา drip bricanyl ซึ่งใจสั่น มือสั่น สั่นทั้งตัว ฉีดเข้า sc และกินยาเม็ด และต้องฉีดยา Dexa เพื่อเพิ่มสาร surfactant ในถุงลมปอด ปัจจุบันพบว่า พยาบาลเป็นกันหลายคนเท่าที่ตนเองทราบ ที่โรงพยาบาลบ้านหมี่ คนที่เรารู้จักเป็นประมาณ 3-4 คนต้องให้ยา bricanyl แต่ที่ผ่านมาเด็กปลอดภัยทั้งหมดตอนนี้มีเรา 1 คนที่กำลังเกิดภาวะดังกล่าวเกิดความกังวล แต่พายามใช้ศาสตร์ด้านแพทย์ทางเลือกเข้ามาร่วม ฝึกชี่กง ฝึกลมหายใจ ตอนนี้ก็นับการดิ้นของเด็ก ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติดี เราก็ได้แต่ภาวนา ให้คลอดโดยปลอดภัยนะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานแผนกฝากครรภ์

คำสำคัญ (Tags)#เจ็บครรภ์ก่อนกำหนด

หมายเลขบันทึก: 118510, เขียน: 10 Aug 2007 @ 09:23 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 12:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)