การจัดการสำนักงานให้ทันสมัยด้วยจิ๊กซอ

การจัดการสำนักงานให้ทันสมัยด้วยจิ๊กซอ
กลยุทธ์การบริหาร สพท .ที่มีประสิทธิภาพ                 หลังจากการรวบรวมหน่วยงานต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ เขต 1 เมื่อมาเห็นสภาพแวดล้อมของสำนักงาน พบว่าภายนอกมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม มีอาคารสำนักงานที่สมบูรณ์เพราะเป็นสำนักงาน สปจ.ประจวบคิริขันธ์เป็นที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่ มีโรงรถให้เจ้าหน้าที่จอดเพียบพร้อม มีอาศรมการเรียนรู้ หากดูสภาพภายนอกคล้ายรีสอร์ทที่สวยงาม แต่เมื่อได้มีโอกาสมาทำงานที่นี่ ได้สัมผัสกับบรรยากาศการทำงานพบว่าเจ้าหน้านั่งทำงานมีลักษณะเป็นห้องโถงโล่ง ไม่มีการแบ่งห้องเป็นสัดส่วน ทำให้เกิดปัญหาทางด้านกายภาพ เช่น อากาศร้อน  ทำให้การทำงานไม่มีสมาธิ  มีเสียงดัง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้กระทบกับงานด้านบริการครูและสถานศึกษา นอกจากนี้แล้วได้ตรวจสอบงานด้านบริการโรงเรียน พบว่าเจ้าหน้าที่ต้องการบรรยากาศแวดล้อมภายในที่เป็นสัดส่วน มีบรรยากาศเย็นสบายตาเหมาะสมกับการทำงาน และต้องการติดต่อสื่อสารกับสถานศึกษาที่รวดเร็ว ครบถ้วย ถูกต้องและประหยัด ประกอบกับสถานศึกษาก็มีความต้องการที่จะติดต่อสื่อสารกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้เอกสารที่รวดเร็วไม่สูญหายและไม่ต้องเดินทางไปรับเอกสารจากเขตพ้นที่ จึงได้สรุปเป็นแนวความคิดจัดทำห้องของกลุ่มต่าง ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ก่อน และจัดทำเป็นโครงการเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่ปรากฏว่าในแผนนี้จะต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการให้ได้ งบประมาณที่ได้มีจำนวนจำกัดควรนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในด้านอื่นก่อน เป็นอันว่าพับไป ก็ได้มาคิดว่าการที่เราทำไปในภาพรวมจะให้สำเร็จไปคราวเดียวกันคงจะยาก จึงได้คิดหาวิธีที่จะทำให้สำเร็จโดยแยกเป็นส่วนย่อยและทำให้ส่วนย่อยมีความชัดเจนและตอบสนองในการแก้ปัญหาทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงได้คิดกลยุทธ์การนำเสนอโดยแบ่งกลุ่มย่อยให้เป็นศูนย์ประสิทธิภาพของการทำงานและใช้ทฤษฏีทางการบริหารในการบริการลูกค้าได้แก่ BSC และ BMC มาใช้โดยเริ่มต้นจากศูนย์ ICT ก่อน โดยการจัดทำระบบอินเตอร์เน็ต จัดหาโปรแกรมระบบ e-office  สุดท้ายจัดทำห้องศูนย์ ICT โดยก่อนจัดตั้งศูนย์ได้ศึกษาวิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหา หาโปรแกรมที่เหมาะสมมาใช้แล้ว หลังจากนั้นก็ทดลองใช้โปรแกรมประมาณ 2 เดือน ก็ได้เริ่มใช้และต่อมาประสบผลสำเร็จ สามารถแก้ปัญหาทางด้านเจ้าหน้าที่ของสำนักงานแบะการติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนได้ระดับหนึ่ง และพัฒนาต่อยอดจนกระทั่งมีความสำเร็จที่ยั่งยืน หลังจากนั้นก็นำแนวความคิดดังกล่าวมาเทียบเคียงจนเกิดศูนย์ DATA CENTER ศูนย์ GFMIS โดยลักษณะต่อ JIGSAW จนกระทั่งเกือบเต็มสำนักงาน และจะพัฒนากลุ่มที่เหลือต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการสำนักงานให้ทันสมัยด้วยจิ๊กซอ

คำสำคัญ (Tags)#ครูประจวบ#kmobec

หมายเลขบันทึก: 117997, เขียน: 08 Aug 2007 @ 14:44 (), แก้ไข: 09 May 2012 @ 15:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ญาโณทัย สายที
IP: xxx.42.77.217
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์

ดิฉันชื่อญาโณทัย สายที เป็นนักศึกษา รปม.มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ดิฉันทำวิทยานิพนธ์ เรื่องกระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนายาง แต่ขาดข้อมูลเนื้อหาในส่วนของบทที่ 3 (เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) ดิฉันทราบว่าท่านอาจารย์ศึกษาเรื่องการศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากร ในสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเขตการศึกษาเขต 5 จึงอยากขอความกรุณาจากท่านอาจารย์ เกี่ยวกับข้อมูลเรื่องการศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากร เพื่อมาประกอบในการเขียนวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ค่ะ เพราะดิฉันทราบข้อมูลเบื้องต้นจากวิทยานิพนธ์ของท่านอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดเพียงเล็กน้อย

ดิฉันขอความกรุณาจากท่านอาจารย์ได้โปรดพิจารณาเพื่อเป็นวิทยาทานในครั้งนี้ด้วยค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

ญาโณทัย สายที