6/1/49

          วันนี้เข้า มรภ.สวนสุนันทา เพื่อไปรายงานความคืบหน้าการไปฝึกงานที่ รพ.ศิริราช คือโดยรวมได้ลงมือทำงานเองมากขึ้น  แล้วฟังดูเหมือนกับว่าเพื่อนๆคนอื่นก็เป็นแบบเดียวกันที่ได้ทำงานเอง โดยไม่มีพี่มาคอยดูแลเหมือนเดือนแรกๆ