ผ้าป่ากองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนด้อยโอกาส คนไร้บ้าน และคนเร่ร่อน

สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) ยังขาดงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรมเพื่อคนด้อยโอกาส คนไร้บ้าน และคนเร่ร่อนเนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความดูและเป็นจำนวนมาก อีกทั้งรายจ่ายในด้านการดูแลสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุระหว่าง 0 – 7 ปีที่อยู่ในความดูแล จำนวน 10 กว่าครอบครัว สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) ต้องดูแลในเรื่อง นมผง ผ้าอ้อมสำเร็จรูปและอื่น ๆ ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง

โครงการ ผ้าป่ากองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนด้อยโอกาส

คนไร้บ้าน และคนเร่ร่อน

โดย

สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน (องค์กรสาธารณประโยชน์)  

สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) เป็นองค์กรอาสาสมัครภาคเอกชน ที่ดำเนินกิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองของกลุ่มคนด้อยโอกาส คนไร้บ้าน และคนเร่ร่อน ให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและหยุดเร่ร่อน โดยผ่านกระบวนการกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ผ่าน สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหยุดเร่ร่อน และกลับสู่ภูมิลำเนาของตนเองเพื่อประกอบอาชีพสุจริตต่อไป สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) ยังขาดงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรมเพื่อคนด้อยโอกาส คนไร้บ้าน และคนเร่ร่อนเนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความดูและเป็นจำนวนมาก อีกทั้งรายจ่ายในด้านการดูแลสุขภาพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุระหว่าง 0 – 7 ปีที่อยู่ในความดูแล จำนวน 10 กว่าครอบครัว สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) ต้องดูแลในเรื่อง นมผง ผ้าอ้อมสำเร็จรูปและอื่น ๆ ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) จึงได้จัดโครงการ ผ้าป่ากองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนด้อยโอกาส คนไร้บ้าน และคนเร่ร่อนขึ้นเพื่อระดมทุนในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนด้อยโอกาส คนไร้บ้าน และคนเร่ร่อน ที่อยู่ในความดูแลของสมาคมฯขึ้น โดยจะดำเนินกิจกรรมดังกล่าวที่             

สำนักเลขาธิการ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์)             

50/357 หมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า 2  ซอยนิมิตใหม่ 1 ถนนนิมิตใหม่              

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์ /โทรสาร 02 914 5146                

หรือจะร่วมสนับสนุนทุนผ่านบัญชี ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปิ่นเกล้า

เลขที่บัญชี 031-0-03432-9

ชื่อบัญชี สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สนับสนุนกิจกรรมอิสรชน

คำสำคัญ (Tags)#คุณภาพชีวิต#อาสาสมัคร#กองทุน#อิสรชน#ผ้าป่า#คนเร่ร่อนไร้บ้าน#สรวารี

หมายเลขบันทึก: 116976, เขียน: 05 Aug 2007 @ 08:06 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)