สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

        สวัสดีครับ ลูกศิษย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และผู้ติดตาม Blog ทุกท่าน  

         ผมได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิญไปบรรยายในโครงการพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรที่เข้มแข็งเพื่อมุ่งเน้น  การทำงานเป็นทีมสู่การบริการที่เป็นเลิศ ให้กับข้าราชการครูและุบุคลากรทางการศึกษาจำนวนกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

 

 หัวข้อที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กำหนดให้ผมพูดมีด้วยกันทั้งหมด 4 เรื่อง ได้แก่

         1. การสร้างจิตสำนึกในการทำงาน และการบริการที่ดี

         2. ความมุ่งมั่นทุ่มเท เสียสละในการทำงาน

         3. คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน

         4. วิสัยทัศน์และการพัฒนาตน และพัฒนางาน                                          ผมดูหัวข้อกับเวลาแล้วผมจึงได้สรุปการบรรยายโดยใช้ทฤษฎีของผม โดยเน้นทฤษฎี HRDS และชี้ให้เห็นถึง HR Architecture พร้อมทั้งขยายภาพให้เห็นชัดยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังเน้นทฤษฎี 8K's 5K's 2R อีกด้วย  ซึ่งทุกท่านก็สนใจทฤษฎีที่ผมให้ไว้มาก

 

 

ในตอนสุดท้าย ผมจัดให้มี Workshop ว่าท่านได้อะไรจากที่ฟังไปแล้วบ้าง ที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรของท่าน ซึ่งทุกท่านก็ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ดี ผมพอสรุปได้ดังนี้

1. การทำงานควรจะมีความสุข

2. ความคิดสร้างสรรค์, การคิดนอกระบบ, และนำไปต่อยอด

3. ตั้งเป้าหมายในการทำงาน และมุ่งไปสู่ความสำเร็จ

4. ความมีศักดิ์ศรีของมนุษย์ และมีศักดิ์ศรีในการทำงาน

5. การจะสร้างองค์กรให้มีคุณภาพ จะต้องสร้างองค์กรการเรียนรู้เสียก่อน

6. การให้เกียรติซึ่งกันและกันในทุกฝ่าย ทุกตำแหน่ง

ึ7. สำรวจ หาจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง

8. การที่จะมีความสุขในการทำงานจะต้องรักในงาน และทำงานแบบเน้นความจริง

หลังจากจบไปในวันนี้ผมไม่ต้องการให้จบแค่วันนี้ ผมต้องการให้ทุกท่านทำงานอย่างต่อเนื่อง ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง และ ต่อยอด ต่อยอด ต่อยอด ผมจึงได้เปิด Blog ขึ้นมา เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วม Share กัน และทำงานร่วมกันต่อเนื่องกันต่อไปครับ

                                            จีระ  หงส์ลดารมภ์

์ 

 

        

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนมนุษย์กับดร.จีระ

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษาเขต 2

หมายเลขบันทึก: 116653, เขียน: 03 Aug 2007 @ 17:52 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ขอบคุณอาจารย์มาก ๆ ครับที่ทำให้ผมได้รับความรู้เพิ่มอีกมากมายครับ

ขอบคุณอาจารย์มากๆ เช่นกันครับ ผมได้รับความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมมากมายเลยครับ และขอเป็นตัวแทนของ สพท.กทม.2 ขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับ พวกเราชาว สพท.กทม.2 จะพยายามต่อยอด ต่อยอด และต่อยอด ตามที่อาจารย์คาดหวังครับ

นันทนา ภพพินิจ สพท.กทม.2
IP: xxx.143.146.182
เขียนเมื่อ 

การบรรยายให้ความรู้ครั้งนี้ ได้รับประโยชน์อย่างมากค่ะ เนื่องจากกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท ซึ่งความรู้ที่ได้สามารถนำมาพัฒนาตนเอง พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ต้องขอขอบคุณท่านอาจาย์มากค่ะ