นศ. บัณฑิตศึกษาด้าน KM

เขาตั้งคำถามแบบมีแนวความคิดบางอย่างของตนเองอยู่แล้ว เป็นการถามแบบ ลปรร.

นศ. บัณฑิตศึกษาด้าน KM


          ผมขอเอาบันทึกสอบถามโต้ตอบใน learning-to-fly CoP    ที่ นศ. ป. โท เมืองนอกเขาถาม    โปรดสังเกตว่าเขาไม่ถามลอยๆ     เขาถามโดยแสดงความรู้ความเข้าใจส่วนของตนไว้ค้วย    สำหรับผม นี่คือ นศ. ด้าน KM ของแท้     คือไม่ใช่มุ่งแต่จะเป็นผู้รับฝ่ายเดียว    แต่มี care & share, give & take  
From: [email protected] [mailto:[email protected]] On Behalf Of jrb307
Sent: Saturday, December 31, 2005 1:07 AM
To: [email protected]
Subject: [learning-to-fly] KM in an ERP system - (Non-)sense?
 
Hello to everybody
 my name is Johannes and I just joined the learning to fly community. Being a Master student of  "knowledge management for enterprise development" at Cranfield University (England) I tremendously enjoyed reading learning to fly.
 Moreover, I would like to ask for your help concerning a question I am faced with as part of my studies. It is about knowledge management in an ERP (enterprise resource planning) system.
 According to my lecturer at university, ERP software like SAP R/3, Oracle etc have a great potential for capturing, storing and handling knowledge, thus, they play a vital role in KM.
An example for this might be the KM module that is offered by SAP over their NetWeaver platform. This KM module includes functions like document management, content management, indexing, discussion forums, feedback and rating pages, search engines and text mining. 
 
My questions to the members of the group are:
Does anybody have experiences in using ERP software for KM? E.g. creating knowledge repositories, knowledge warehouse…
What views do you have on how ERP software might be used to support KM??
What limitations do you see for the use of software in KM?
My own opinion about all this:
 Unfortunately, I never had a chance to use the above described KM module of SAP or similar applications. That’s why I have to answer from a theoretical point of view.
1.   A "ready to go" solution like a KM module from SAP might offer a great bunch of functionalities but an organisation has to purchase them all. This means that the software is imposed on a company, not considering their real requirements (hopefully somebody analysed these). The company is adapted to the software not the other way round.
2.   The purpose of the SAP KM module seems to be to connect documents, guidelines and quality procedures to process activities. In that case I would like to prefer to speak about data and information management and NOT KM, as data and information is prepared (content and document management, indexing) to be available in a useful form.
3.   My view is that ERP software at most can facilitate organisation, use and sharing of explicit knowledge but fails to help people to be more creative, develop ideas, products and services (i.e. does not foster externalisation of tacit knowledge)
To conclude: A solution to this dilemma might be a platform that combines some of Goeff’s and Chris’ ideas?? Like a platform that provides self-assessment, who is who directory with personalised web space, CoP, collection of AARs etc?
Sorry to bother you with so much text. Looking forward to your comments, criticism, experiences. I will be happy to discuss with you.
Johannes
[email protected]
 
Hi Johannes,
 
You raise some interesting questions. Ones that I myself have been pondering over.
Logically speaking, KM finds its place in any business process/system where there is a lot of data/information/knowledge for the taking.
Seen in that context, a SAP system would certainly carry with it invaluable information that can be put to use both in the short as well as the long run.
But it will not be appropriate to limit the KM system to only what the ERP product provides. The idealistic way of going about it would be see where the pain areas and requirements lie, analyze the capabilities of the existing ERP system and plug in the gaps if any with other integrate-able products/systems. If the organization has anyways spent a lot of money on the ERP system, it is only sensible for it to make use of the out-of-the-box KM features that the system offers. If what it offers is nowhere near what the organization requires, then it necessarily has to be obtained from other core KM products. I have heard of organizations using SAP Netweaver features for KM purposes and backing it up with content management, doc. management products etc.
 
I repeat my question to this forum which I posed sometime ago but did not unfortunately receive any answers to. L
What does the Energy and Utilities industry in general look forward to from KM? What are the unique challenges that this sector faces for it to adopt KM? Responses will be highly appreciated! Happy New Year to everyone! J
 
Thanks and Regards
Nirmala
[email protected]
----------------------------------
Man can do whatever he is able to conceive in his mind, receive in his consciousness, expect with assurance, and accept in actual experience - Jack Addington
 
          เห็นสภาพของการ “แลกเปลี่ยน” ไหมครับ    KM ไม่ใช่เรื่่องของการ “ถาม – ตอบ”  แต่เป็นการแลกเปลี่ยน คือทุกคนมี “ความรู้จากประสบการณ์” มาให้  และมีคำถามมาถาม    KM ไม่ใช่เวทีของ “ผู้รู้” แต่เป็นเวทีของ “ผู้ปฏิบัติ”
วิจารณ์ พานิช
๘ มค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)