เกมส์แข่งกันวาดรูป

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทำกิจกรรมนี้แล้ว ไปทำกิจกรรมอื่น สมาชิกจะเปิดใจมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

     ผมจะเล่าเกมส์ที่ได้นำมาใช้ อันนี้ดัดแปลงคิดขึ้นเอง ส่วนจะสรุปว่าอะไรก็จะให้กลุ่มสรุปเวลาใช้ในแต่ละครั้ง ผมไม่ขอสรุปไว่ตรงนี้นะครับ เครื่องมืออุปกรณ์จะมี แม่สี 3 สี (สีน้ำ) 3 ขวด จานผสมสี 3 ชุด พู่กันเล็ก 2 ด้าม กลาง 2 ด้าม ใหญ่ 2 ด้าม แก้วน้ำสำหรับล้างพู่กัน 1 ใบ กระดาษขาว – เทา กลุ่มละ 1 แผ่น ดินสอ 3 แท่ง ใบมีดเล็ก 1 อัน โบว์ติดรางวัล 1 – 3 จำนวน 3 ชิ้น เท่ากับรางวัล เคล็ดลับตรงนี้คือ มีกระดาษขาว – เทา เท่านั้นที่พอดีกับกลุ่ม ที่เหลือจะไม่พอดีโดยจะน้อยกว่าจำนวนกลุ่มเวลาต้องเตรียมอุปกรณ์ก็ต้องทราบจำนวนกลุ่มเสียก่อน

     การแบ่งกลุ่มไม่ควรเกินกลุ่มละ 10 คน และจำนวนกลุ่มถ้าได้ประมาณ 5 กลุ่มก็จะเหมาะดี หากแบ่งกลุ่มตามกลุ่มเดิมที่เขาอยู่กันอยู่แล้วได้จะยิ่งดี หมายถึงเขาอยู่แผนกเดียวกันก็ให้อยู่กลุ่มเดียวกันเหมือนเดิมตามธรรมชาติ หากคละกันมาก็ไม่เป็นไร แบ่งให้เท่า ๆ กันเป็นใช้ได้ ส่วนเทคนิคการแบ่งกลุ่มหากจะนำมาใช้ด้วย ก็จะเป็นการสร้างบรรยากาศสามารถดัดแปลงทำได้ ตอนแบ่งกลุ่มอย่าเพิ่งบอกกติกาอะไร ระให้แบ่งกลุ่มเสร็จก่อนค่อยบอก

     เมื่อแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วก็ให้โจทย์ว่าให้คัดเลือกคนที่เท่ห์ที่สุดในกลุ่มเป็นตัวแทน 1 คน โดยเร็ว เมื่อได้แล้วก็ให้โจทย์ต่อไปว่า ให้กลุ่มช่วยกันวาดรูปคนที่เท่ห์ที่สุดของกลุ่ม โดยคนที่เท่ห์นั้นยืนหรือนั่งเป็นแบบเท่านั้น โดยให้เวลา 25 นาที ขณะเดียวกันผู้ช่วยวิทยากรก็แจกจ่ายอุปกรณ์ที่ได้คละไว้แบบไม่ ครบ ไม่เหมือนกัน กะว่าให้ทุกกลุ่มได้รับแบบขาดเหมือน ๆ กัน มีเพียงกระดาษขาว – เทา เท่านั้นที่จะได้ทุกกลุ่ม ส่วนใครจะใช้อะไรเพิ่มจากที่ให้ไปไม่มีกำหนด สามารถทำได้อย่างอิสระ เพื่อวาดรูปสุดเท่ห์ ให้สุดเท่ห์ และทันในเวลาที่กำหนด

     เมื่อหมดเวลา 25 นาที อาจจะให้ต่อรองเพิ่มได้อีก 5 นาที เพื่อเก็บรายละเอียด ก็จะเป็นการโหวดภาพมหาเท่ห์อันดับ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกคน ก่อนติดโบว์ลำดับที่มหาเท่ห์ แล้วนำภาพไปติดไว้ที่ข้างฝาห้อง จากนั้นก็ให้เวลากลุ่ม 5 นาที เพื่อสรุปสิ่งที่ได้จากเกมส์ ก่อนให้ตัวแทนออกมานำเสนอ และเขียนลงไว้ใน MindMap

     เงื่อนไขเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ กิจกรรมนี้หากจะเหมาะก็จะใช้เวลาประมาณ 1:30 ช.ม. ลองดูนะครับทำกิจกรรมนี้แล้ว ไปทำกิจกรรมอื่น สมาชิกจะเปิดใจมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)