นวัตกรรมการเรียนรู้ประชาคมพิจิตร : เมื่อ NGO ริทำธุรกิจ

นักพัฒนามีเครือข่าย และจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นฐาน แต่ต้องฝึกให้มีหัวธุรกิจด้วย อย่าละเลยเทคนิคหรือทักษะในการคิดเชิงธุรกิจ แม้เราจะไม่มุ่งกำไรสูงสุด แต่ต้องอยู่รอด

นวัตกรรมการเรียนรู้ประชาคมพิจิตร : เมื่อ NGO ริทำธุรกิจ

         เดินไปอีกก้าวหนึ่งแล้ว  เครือข่ายการเรียนรู้ภาคประชาชน จ. พิจิตร     ที่มีมูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร เป็น คุณอำนวย     มีคุณสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ เป็นผู้อำนวยการมูลนิธิ  

      เป้าหมาย : แก้ปัญหาของคนพิจิตร

          1.        หนี้ ( 9,000 ล้านบาท ต่อ 75,000 ครอบครัว) 

                  2.        ความเจ็บป่วยจากสารเคมีเกษตร (ใช้สารเคมีเกษตรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ)     

        ใช้หลักคิด GCK (Good + Community + Knowledge)  ทดแทนหลัก KPM (Knowledge + Power + Money)  ที่ใช้กันโดยทั่วไป    

       วิธีการ         

   (1)   อบรม หลักสูตร วปอ. ภาคประชาชนจังหวัดพิจิตร  15 รุ่น  รุ่นละ 40 คน     เพื่อเปลี่ยนความคิด เป็นสัมมาทิฐิ    ยึดมั่นในความดี                  

  • เพื่อสุขภาวะเต็มพื้นที่  อยู่รอด  ปลอดหนี้  สุขภาพดี  มีความสุข                      
  • ได้มุมมองชีวิต  ได้เพื่อน   ได้โอกาสเรียนรู้   นำไปปรับใช้ได้                   
  • ทำแผนชีวิต   กลับไปทำ   มีแกนนำคอยช่วยเหลือ
  • ผล  มีชาวบ้านผ่านการอบรม วปอ. 600 คน                 สมาชิก  3,000  มีระดับขีดความสามารถต่างกัน  

       ในชุมชน/ท้องถิ่น มีการเปลี่ยนแปลงสูงมาก  เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา

  (2)      ทำธุรกิจพันธุ์ข้าวปลูก 

           ความต้องการ 15,000 เกวียน 

          เวลานี้ผลิตได้ 2,000  

         จัดการตลาดท้องถิ่น  ขายผักปลอดสารพิษ   

         โรงสีชุมชน  โดนเพรสสิเด้นท์ล้อม

        เรื่องราวดีๆ ของเครือข่าย ได้ลง นสพ. น้ำทิพย์ชโลมใจ  

          วปอ. น้อย    งานยุวเกษตร แข่งระดับประเทศ  ได้ที่ 2  

      แนวโน้มใหม่      

  • อบจ.  ให้เงิน วปอ. แต่ระเบียบยุ่งยาก  
  • อบต.  4 – 5 แห่ง ร่วมกันทำเวทีนโยบายสาธารณะ    ใช้วิธี future search   หวังให้เกิด CoP อบต.     
  • รัฐบาล  ใช้กิจกรรมคลินิก เซ็นเตอร์ สร้างวง อบต.  
  • สกว. ท้องถิ่นจัดประชุม 1 – 2 มีค.   ร่วมกับ มน. 
  • จะเปลี่ยนจากแม่พระ พ่อพระ เป็นแม่ค้าพ่อค้า     ผลิตพันธุ์ข้าวปลูก    เปลี่ยนความรู้เป็นทุน เป็นเงิน     บางส่วนทำเป็นข้าวสาร   ซื้อขายในกลุ่ม       ใช้ www.khonphichit.com      เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงคนพิจิตร              

อ. จิรวิทย์ จำปา :  พิจิตรมีทุนปัญญาอยู่แล้ว     คือมีหน่วยผลิต    หน่วยตลาด 

           ผู้เข้าร่วมประชุมภาคี KM ท้องถิ่น เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 50    เอาใช่วยประชาคมพิจิตร     ให้ทำธุรกิจสำเร็จ    ได้เสนอว่าต้องคิดต้นทุนเป็น    มีวิธีให้ทุนไม่จม    ไม่ยึดมั่นถือมั่นในความดี    ต้องพัฒนาความรู้ในการทำธุรกิจ        นักธุรกิจ มีเงินทุนเป็นฐาน    นักพัฒนามีเครือข่ายเป็นฐาน    แต่ต้องฝึกให้มีหัวธุรกิจด้วย     อย่าละเลยเทคนิคหรือทักษะในการคิดเชิงธุรกิจ     แม้เราจะไม่มุ่งกำไรสูงสุด     แต่ต้องอยู่รอด  

วิจารณ์ พานิช

29 ก.ค. 50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (2)

ชัยวุฒิ
IP: xxx.129.37.106
เขียนเมื่อ 

การพ้ฒนาทุกอย่างขึ้นอยู่กับคน เพราะเราต้องทราบ เข้าถึง เข้าใจ ถึงคนจะพัฒนาพิจิตรต้องเข้าใจคนพิจิตรอย่างเปิดเผย

IP: xxx.129.37.106
เขียนเมื่อ 

ทางวัฒนธรรม กินด้วยช่วยกัน ทำฉันป่วยตลอด เงินมากาเป็น อย่างนี้เป็นต้น ทางลบนะ แต่ทางบวก รักสงบ คบได้ แต่อย่าไว้ใจ  บริการเจ้านายดี ไมตรีเยอะ