สำนักวิทยบริการ มข.

แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับแจ้งข่าวดีจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแจ้งให้ทราบว่า สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ ท่านอธิการบดีจึงได้นำข่าวดีนี้แจ้งต่อที่ประชุมคณบดีให้ทราบโดยทั่วกัน  ผลจากที่สำนักวิทยบริการได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบนี้ ก็เนื่องจากสำนักวิทยบริการได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมาโดยตลอด นับตั้งแต่กิจกรรมการส่งเสริมห้องสมุดมีชีวิต การบริการวิชาการแก่ชุมชน การส่งเสริมการรู้สารสนเทศ การจัดบริการห้องสมุดแก่บุคคลภายนอก เป็นต้น ซึ่งผลงานที่กล่าวมานี้ได้รับคำชมเชยจากคณะกรรมการที่มาตรวจเยี่ยมจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จนได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ 1 ใน 31 แห่งของประเทศ และ 1 ใน 6 แห่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดน่ารู้คู่ชุมชนความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ...เยี่ยมยอดเลยค่ะ
  • อยากรู้จังค่ะ "การจัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต" และ การทำให้ห้องสมุดมีชีวิตนั้นเป็นแบบไหน ลักษณะอย่างไร  เล่าสู่กันฟังหน่อยนะคะ

 

สุวรรณา นุ่มพิษณุ
IP: xxx.25.188.168
เขียนเมื่อ 
  • ขอแสดงความยินดี กับสำนักวิทยบริการ มข. มากเลยนะคะ
  • การได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนกับการทุ่มเท หายเหนื่อยเลยนะคะ