4/มกราคม/2549 สวัสดีปีใหม่ครับ วันนี้เป็นวันแรกของปีที่มาทำงานครับ แล้วผมกับอติกานต์ก็ได้งานที่ได้ทำครั้งแรกเลยครับ ก็คือเราได้เข้าไปอยู่ในห้องเสียงตามสายเพื่อควบคุมเครื่องมิกเซอร์ และควบคุมเสียงในการออกอากาศ ซึ่งในห้องเสียงตามสายนอกจากจะมีมิกเซอร์แล้ว ยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นวีซีดี เครื่องเล่นเทป เครื่องสัญญาณโทรศัพท์ และยังมีไมโครโฟนอีก 4 ตัว โดยการควบคุมในช่วงเช้านี้ผมเป็นคนเปิดเสียงเพลงจากคอมพิวเตอร์ ส่วนอติกานต์เป็นคนควบคุมเสียงไมโครโฟน โดยใช้เวลาในการจัดประมาณครึ่งชั่วโมง จากนั้นผมกับอติกานต์ก็ได้งานจากพี่รัยให้สแกนรูปของประปาเขตต่าง ๆ ที่เป็นภาพข่าว โดยรูปที่แสกนมีรูปประมาณ 50 รูป ในตอนบ่าย 4 โมง พี่เบิร์ดก็ได้เรียกผมให้ลงไปควบคุมเครื่องในห้องเสียงตามสาย โดยในครั้งนี้ผมลงไปคุมคนเดียวครับ ลงไปถึงผมก็จัดการลองทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ก่อน เพื่อที่จะได้ไม่ติดขัดในการดำเนินรายการ ซึ่งการดำเนินรายการขั้นแรกก็เปิดเพลง พระบรมราโชวาท และจิงเกิลก่อนที่จะเข้าสู่รายการ เมื่อจบรายการก็เปิดเพลง เมื่อจบแล้วก็ปิดเครื่องต่าง ๆ ให้เรียบร้อย