เสาวรส(เกรพฟรุต) กินทุกวันอาจไม่ปลอดภัย

พวกเราคงจะชื่นชอบเสาวรส(เกรพฟรุต)กันไม่มากก็น้อย... วันนี้มีข่าวการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเสาวรสกับมะเร็งเต้านมมาฝากครับ

พวกเราคงจะชื่นชอบเสาวรส(เกรพฟรุต)กันไม่มากก็น้อย... วันนี้มีข่าวการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเสาวรสกับมะเร็งเต้านมมาฝากครับ

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับต้นๆ ในผู้หญิง ประมาณ 1 ใน 3 ของมะเร็งทั้งหมดในผู้หญิงฝรั่ง

สถิติผู้หญิงไทยยังพบมะเร็งชนิดนี้น้อยกว่ามะเร็งปากมดลูก ยกเว้นในกรุงเทพฯ ที่พบมะเร็งเต้านมมากกว่ามะเร็งปากมดลูก

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซาธ์ แคลิฟอร์เนียและฮาวาย สหรัฐฯ ทำการศึกษาผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน 50,000 คน

ผลการศึกษาพบว่า ผู้หญิงที่กินเสาวรส(เกรพฟรุต)วันละ 1 ใน 4 ผลขึ้นไปมีความเสี่ยงมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้น 30%

นักวิจัยพบว่า เสาวรสออกฤทธิ์ยับยั้งที่เอนไซม์ของตับ (cytochrome CP450 3A4 / CYP 3A4) ซึ่งทำหน้าที่ทำลายฮอร์โมนเพศหญิง(เอสโทรเจน) ทำให้ระดับฮอร์โมนเพศหญิงเพิ่มขึ้น

ฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นไปกระตุ้นทำให้มะเร็งที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเจริญเติบโต และแบ่งตัวเร็วขึ้น

อาจารย์ดอกเตอร์โยอันน์ ลุนน์ นักวิทยาศาสตร์การอาหาร แห่งมูลนิธิโภชนาการสหราชอาณาจักร(หมู่เกาะอังกฤษ)แนะนำว่า

วิธีที่ปลอดภัยกว่าในการกินผักและผลไม้ให้เพียงพอทุกวัน เพื่อป้องกันโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน และป้องกันมะเร็งบางชนิด คือ “กินอาหารให้หลากหลาย”

วิธีกินอาหารให้หลากหลายคือ การเลือกกินอาหารหลายชนิดหมุนเวียนเปลี่ยนไป ไม่ซ้ำกันทุกวัน และควรเป็นอาหารจากหลายแหล่ง ไม่ใช่จากแหล่งเดียว เพื่อลดโอกาสได้รับอันตราย หรือสารพิษ เช่น ยาฆ่าแมลงชนิดเดิม ฯลฯ ซ้ำซาก

การศึกษานี้เป็นการศึกษาที่ทำในประชากรหมู่มาก เป็นการศึกษาแรกเริ่ม จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านต่อไป

ทางที่ปลอดภัยตอนนี้คือ ถ้ากินเสาวรส(เกรพฟรุต)... อย่ากินให้ถึงวันละ 1 ใน 4 ผลทุกวัน เปลี่ยนผักผลไม้เป็นอย่างอื่นหลายๆ อย่าง หมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันไป

ถึงตรงนี้... ขอให้พวกเรามีสุขภาพดี ปลอดภัยจากมะเร็งไปนานๆ ครับ

ข่าวประกาศ...                                                  

  • ผู้เขียนขอปิดส่วนความคิดเห็น และงดตอบปัญหา เพื่อปรับปรุงคำหลัก (key words) บันทึกย้อนหลังไปพลางก่อน

ขอแนะนำ...                                                    

    แหล่งที่มา:                                       

  • Many thanks to BBC > Grapefruit link to breast cancer > [ Click ] > http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/6900482.stm > July 16, 2007. // source: British Journal of Cancer.
  • ข้อมูลและการอ้างอิงในบล็อก บ้านสุขภาพมีไว้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ไม่ใช่เพื่อการรักษาโรค
  • ท่านที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้
  • ขอขอบพระคุณ > อาจารย์เทวินทร์ อุปนันท์ IT โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
  • ขอขอบพระคุณ > อาจารย์ ณรงค์ ม่วงตานี และอาจารย์เทพรัตน์ บุณยะประภูติ IT ศูนย์มะเร็งลำปาง
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ จัดทำ > 17 กรกฎาคม 2550.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (0)