GotoKnow เป็นมากกว่า Blog บันทึกไดอารี่

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
GotoKnow.org เป็นเวที ลปรร. และการได้ค้นหา ค้นพบ "คนคอเดียวกัน" มากขึ้น และผมถือว่าสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีต่อกันในรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคต

     ใครเคยได้ตั้งใจอ่านหน้าแรกของ GotoKnow.org ด้านขวามือบ้าง หลังจากที่เข้ามาใช้ในครั้งแรกแล้ว ส่วนหนึ่งที่ทางทีมงานผู้พัฒนาฯ ได้นำเสนอไว้ก็คือวัตถุประสงค์ของ GotoKnow.org ดังนี้ครับ "GotoKnow.org เป็นระบบ "บล็อก" (Blog) ที่ให้บริการโดย สคส. เพื่อจัดการความรู้เชิงปฏิบัติ เน้นการบันทึกในรูปแบบไดอารี่ของแต่ละบุคคล เพื่อสื่อสารความคิด ความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคการทำงาน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้" หลายวันมานี้ผมเริ่มรู้สึกว่า GotoKnow.org เป็นเวที ลปรร. และการได้ค้นหา ค้นพบ "คนคอเดียวกัน" มากขึ้น และผมถือว่าสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีต่อกันในรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคต จึงบอกว่า GotoKnow เป็นมากกว่า Blog บันทึกไดอารี่

     วันนี้ผมเปิดเมล์ของ Yahoo อ่านก็พบว่ามีผู้อ่าน Blog ในส่วนบันทึกที่ผมเขียนไว้ แล้วตัดสินใจส่งเมล์มาผม 1 ฉบับ คือ คุณ a gogo (น่าจะเป็นสุภาพสตรี เพราะใช้คำลงท้ายว่า "ค่ะ") โดยบอกว่าได้ข้อมูลผมจากประวัติเจ้าของ Blog "ชายขอบ" ตามด้วยข้อความที่บอกถึงวัตถุประสงค์ว่า "คืออยากรบกวน ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราห์และแปลผล spss เพื่อเขียนเป็นรายงาน ลงวิทยานิพนธ์ค่ะ คือ ไม่ทราบว่าจะเขียนวิเคราะห์ยังไง ลงรายงานค่ะ ทั้งนี้คุณ a gogo ได้ลองส่งไฟล์มาให้ผมช่วยดูด้วย" 2 ไฟล์ คือ sACT5AlgoNoNONE.sav และ oACT1.spo

     ผมยินดีครับที่จะช่วยเหลือ ด้วยเข้าใจว่าครั้งหนึ่งอาการแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์มาก ในการเรียน ป.โท ซึ่งผมต้องวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Exploratory Factor Analysis เพื่อหาองค์ประกอบเชิงสำรวจของลักษณะบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่พึงประสงค์ของประชาชน ทุกครั้งที่ผมสั่ง Run SPSS ผมจะ Save เก็บไว้ พร้อมทั้งบันทึกแนบท้ายไว้ว่า ทำไมถึงยังใช้ไม่ได้ นั่นหมายถึงว่าการสั่ง Run ครั้งสุดท้ายแล้วใช้ได้ ผมนับได้เป็นครั้งที่ 64 ครับ แต่ละครั้งก็ต้องหาสาเหตุที่ผิดพลาด ผิดข้อตกลงเบื้องต้น และค้นหาวิธีการแก้ไข การจัดการกับข้อมูล เรื่องนี้มีรายละเอียดพอสมควร และก็เกิดความกังวลอยู่มากในขณะนั้น แต่เมื่อใช้ได้แล้วพบว่า 63 ครั้งที่ผ่านมาไม่สูญเปล่าเลย

     กลับมาที่คุณ a gogo ก็ผมได้ลองดูแล้วนะครับ พบปัญหาว่าที่ยังไม่สามารถดูต่อให้ได้ดังนี้ และคงต้องรบกวนส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ด้วยครับ

          1. ไฟล์ sACT5AlgoNoNONE.sav ผมเปิดดูได้ เพราะไฟล์ Data ของ SPSS มักจะไม่มีปัญหาเรื่อง Version ถึงมีก็พอที่จะจัดการได้ โดยใช้การแปลงไฟล์ฐานข้อมูลซึ่งผมมักจะใช้โปรแกรม Stat/Transfer Version 5 ช่วย แต่ไฟล์นี้จะไม่สามารถบอกอะไรได้มาก ทำให้ผมทำต่อไปไม่ได้ แต่ก็มีที่สงสัยอยู่นิดเดียวคือ ตัวแปร Time ทำไมถึงได้เป็น Norminal Scale

          2. ไฟล์ oACT1.spo เป็นผลการวิเคราะห์ส่วนที่เป็น Output ผมเปิดไม่ได้เนื่องจากไฟล์นี้เป็น Output ของ SPSS Version ที่ต่ำกว่าที่ผมใช้ (ผมใช้ Version 11.5) แต่ถึงเปิดได้ก็จะไม่สามารถคาดเดาว่าจะวิเคราะห์อย่างไรได้มากนัก คำแนะนำหากจะส่งไฟล์ที่เป็น Output ของ SPSS ควรจะได้ Save As ให้เป็นไฟล์ที่เปิดได้โดยสากล เช่น HTML หรือ Print to Acrobat (*.pdf)

          3. การที่จะทำให้ผมสามารถดูและเข้าใจได้เป็นอย่างดี คือโครงร่างฯ ที่แก้ไขครั้งสุดท้าย บทที่ 1-3 โดยเฉพาะบทที่ 1 และ 3 จึงต้องการว่าคงต้องแนบไฟล์นี้มาให้ด้วย จากนั้นก็ค่อย ๆ ว่ากันไปอีกครั้ง

     ก็อยากจะเรียนคุณ a gogo ว่าด้วยความยินดีครับ และหากเป็นไปได้เวลาส่งไฟล์ให้ผมใช้ Gmail จะส่งไฟล์ใหญ่ได้ดีกว่า แล้ว CC เฉพาะข้อความไปที่ Yahoo เพื่อผิดพลาดยังไงก็จะได้รับรู้ว่ามีการพยายาม Connect อยู่ครับ อีกอย่างขอแนะนำว่าใช้บันทึกใน Blog ของ GotoKnow เพื่อ ลปรร.กันด้วยก็จะดี เพราะหากผมพลาดตรงใหนไป คนอื่น ๆ เห็นเข้าจะได้ทักทาย เราก็จะพัฒนาต่อไปได้อีกครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (3)

JJ
IP: xxx.90.247.192
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ ชายขอบ

 JJ ได้อ่านครับ และ ทำให้กล้าเขียนมาถึงทุกวันนี้

GotoKnow Version1

"GotoKnow.org เป็นระบบ "บล็อก" (Blog) ที่ให้บริการโดย สคส. เพื่อจัดการความรู้เชิงปฏิบัติ เน้นการบันทึกในรูปแบบไดอารี่ของแต่ละบุคคล เพื่อสื่อสารความคิด ความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคการทำงาน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้"

GotoKnow Version ปัจจุบัน

GotoKnow.org คือ ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management System) เพื่อการแลกเปลี่ียนเรียนรู้ ความคิด ประสบการณ์ เทคนิคการทำงาน และ ความรู้เชิงปฏิับัติ ร่วมกัน เพื่อสร้างแผนที่ความรู้และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของไทย ให้บริการโดย สคส.

JJ

ชายขอบ
IP: xxx.90.246.100
เขียนเมื่อ 

     ขอบพระคุณอาจารย์หมอ JJ ครับ ที่ได้ไปทบทวนบันทึกนี้ขึ้นมาอีกครั้ง เรื่องนี้คุณ a gogo เกรงและเกร็งมากที่จะได้ ลปรร.กันใน Gotoknow.org ผมก็เลือกใช้ Gmail เพื่อสานงานต่อจนได้สำเร็จ

     เป็นตัวอย่างหนึ่งครับว่าคนที่ไม่มั่นใจในการเข้ามาเขียน ยังมีอีกมาก แต่เพื่อการช่วยเหลือกัน ผมก็เลือกที่จะใช้ช่องทางอื่นตามใจเขา จนสำเร็จ ฉะนั้นตรงนี้เป็นเพียงช่องทางหนึ่งเท่านั้นครับ เพียงแต่เป็นช่องทางที่ดีมากที่สุดและผมพอใจมากที่สุดเท่าที่ผมรู้จักในขณะนี้ และอยากให้ได้เข้ามากันเยอะ ๆ จะได้ประโยชน์ร่วมอย่างมหาศาลครับผม

phd_re
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณชายขอบครับ

          ผมขออนุญาตเรียนถามเกี่ยวกับ ข้อมูลเชิงวิชาการของ การพัฒนาการวิจัยโดยใช้รูปแบบ(Model Development) ด้วยครับ คือว่าขณะนี้กำลังค้นคว้าเพื่อทำงานส่งอาจารย์ครับ   ขอบพระคุณมากครับ