070707 : อิสรชนกับเลขเจ็ด

ปีนี้หลายคนตื่นเต้นกับเลข 7 ที่ได้เวียนมาเรียงกันสามตัว คือ 070707 หรือ วันที่ 7 กรกฎาคม 2007 โดยเฉพาะในต่างประเทศ ที่มีความเชื่อว่า จะเป็นช่วงเวลาดีดีที่จะเกิดขึ้นและจะส่งผลให้เกิดสิ่งดีดีในชีวิตของคนที่คิดดีทำดี อิสรชน ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ทำงานกับคนด้อยโอกาส คนเร่ร่อนไร้บ้าน ที่ไม่มีโอกาสที่จะสัมผัสกับสิ่งดีดี ที่คนอื่น ๆ ในสังคมได้รับอยู่เป็นประจำ

070707 : อิสรชนกับเลขเจ็ด  

       ตอนแรกยอมรับว่าลืมไปแล้วว่า อิสรชน มีความเกี่ยวเนื่องกับเลขเจ็ดตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งเป็นสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน เริ่มจาก ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ(สวช.) จัดตั้งเป็นสมาคม เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2548 และในปีเดียวกัน ในวันที่ 7 กันยายน 2548 เราก็ได้รับการรับรองจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ความเกี่ยวเนื่องและผูกพันกับเลข 7 กับอิสรชนจึงถือได้ว่ามีกันมาตั้งแต่เริ่มแรกทำงานแบบเป็นทางการเลยทีเดียว 

      ปีนี้หลายคนตื่นเต้นกับเลข 7 ที่ได้เวียนมาเรียงกันสามตัว คือ 070707 หรือ วันที่ 7 กรกฎาคม 2007 โดยเฉพาะในต่างประเทศ ที่มีความเชื่อว่า จะเป็นช่วงเวลาดีดีที่จะเกิดขึ้นและจะส่งผลให้เกิดสิ่งดีดีในชีวิตของคนที่คิดดีทำดี อิสรชน ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ทำงานกับคนด้อยโอกาส คนเร่ร่อนไร้บ้าน ที่ไม่มีโอกาสที่จะสัมผัสกับสิ่งดีดี ที่คนอื่น ๆ ในสังคมได้รับอยู่เป็นประจำ 

วันที่ 7 กรกฎาคม ปีนี้ จะเป็นโอกาสที่หลาย ๆ คนอาจะถือเป็นช่วงเวลาดีดีที่จะเริ่มต้นทำสิ่งดีดีเพื่อสังคมร่วมกันก็ได้ หรือจะเป็นวันที่จะตั้งใจทำดี หรือละเลิกอะไรที่ไม่ดี เช่น อาจจะเลิกสูบบุหรี่ หรือ เลิกดื่มเหล้า อะไรที่เป็นสิ่งดีดี ก็ลองเริ่มต้นทำดู สิ่งดีดีอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองก็เป็นได้ หรือใครคิดจะเริ่มลองใช้ชีวิตเป็นอาสาสมัครร่วมกับอิสรชน เพื่อทำงานกับคนในพื้นที่สนามหลวง คลองหลอด ซัก สัปดาห์ละครั้ง 7 สัปดาห์ คุณ ก็อาจจะพบเจอสิ่งดีดีที่แปลกและแตกต่างออกไปจากที่คุณเคยเรียนรู้และสัมผัสมา ติดต่อเข้ามาหาเราได้ถ้าคุณคิดจะลองเรียนรู้ชีวิตอาสาสมัครแบบอิสรชนที่... สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน นะครับ

       ไม่มีใครดีกว่าใคร ชีวิตที่ดีกว่า คือการไม่เพ่งโทษคนอื่น แต่ประกอบกิจกรรม และกรรมดีด้วยตัวเองอย่างมุ่งมั่น แล้วสังคมจะตัดสินให้คุณเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชนความเห็น (0)