เพลงลูกเสือ

เพลงลูกเสือ

         

เพลงลูกเสือ
. เพลงสดุดีมหาราชา                        ขอเดชะองค์พระประมุขภูมิพล              มิ่งขวัญปวงชนประชาชาติไทย
            มหาราชขัติยภูวไนย                                       ดุจร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชา
ขอเดชะองค์สมเด็จพระราชินี              คู่บุญบารมีจักรีเกริกฟ้า
            องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชา                ข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
                                อ้าองค์พระสยมบรมราชันย์ขวัญหล้า เปล่งบุญญาสมสง่าบารมี            ผองข้าพระพุทธเจ้าน้อมเกล้าขออัญชุลี  สดุดีมหาราชา สดุดีมหาราชินี( ร้อง  2 รอบ ) . เพลงสยามมานุสติหากสยามยังอยู่ยั้ง                                ยืนยง            เราก็เหมือนอยู่คง                                        ชีพด้วย            หากสยามพินาศลง                                     ไทยอยู่  ได้ฤา            เราก็เหมือนมอดม้วย                                         หมดสิ้นสกุลไทย                        ใครรานใครรุกด้าว                                    แดนไทย            ไทยรบจนสุดใจ                                              ขาดดิ้น            เสียเนื้อเสียเลือดหลั่งไหล                             ยอมสละ สิ้นแล            เสียชีพไปล่เสียสิ้น                                          ชื่อก้องเกียรติงาม. . เพลงราชสดุดี
                        ข้าลูกเสือ  เชื้อไทย  ใจเคารพ                      ขอน้อมนบ บาทบงก์  พระทรงศรี
            พระบาทมงกุฎเกล้า  จอมเมาลี                ทรงปราณี  ก่อเกื้อ ลูกเสือมา                        ทรงอุตส่าห์  อบรม  บ่มนิสัย                        ให้มีใจ  รักชาติ ศาสนา            ทรงสั่งสอน  สรรพกิจ  วิทยา                           เป็นอาภา  ผ่องผุด  วุฒิไกร                        ดังดวงจันทรา-ทิตย์ ประสิทธิ์แสง            กระจ่างแจ้ง แจ่มภพ สบสมัย            พระคุณนี้ จะสถิตย์สนิทใน                                    ดวงหทัยทวยราษฎร์ ไม่คลาดเอย   . เพลงองค์เดียวในโลก

            แผ่นดินไทยไม่เคยไร้พระเจ้าแผ่นดิน   เป็นน้ำทิพย์ริน เย็นเกล้าเกศา  ตั้งแต่สมัยสุโขทัย  อยุธยา ธนบุรี ลงมา ถึงกรุงเทพเมืองฟ้าอมร

            ประวัติศาสตร์ไทยบอกไว้ให้โลกเลื่องลือ  แผ่นดินนี้คือ  ถิ่นที่คลายร้อน  เพื่อนบ้านหิวโหย ซัดเซพเนจร  มีที่หลับนอน  ข้าวน้ำเรามี            ทั่วโลก  คงอิจฉาเรา  น่าเศร้า เรามี แต่เขาไม่มี  มีความห่วงหา  อาทรทุก ๆ นาที  มีความปราณี  จากองค์พระเจ้าแผ่นดิน            ***  เด็ดดอกบัว  จากริมน้ำแล้วนั่งพนม  บอกทั้งอินทร์พรหม  ให้รู้ว่าผู้ทรงศีล    เหนื่อยนักแล้ว  ดวงแก้วของแผ่นดิน  โอ้พระภูมินทร์  โลกนี้มีเพียงองค์เดียว . เพลงวชิราวุธ
                        วชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าประชา            ก่อกำเนิดลูกเสือมา ข้าเลื่อมใส
            พวกเราลูกเสือ เชื้อชาติไทย                                   เทอดเกียรติพระองค์ไว้ด้วยภักดี                        ลูกเสือรำลึกนึกพระคุณ เทอดบูชา            ปฏิญาณรักกษัตริย์ ชาติศาสน์ศรี            มาเถิดลูกเสือสร้างความดี                                     เพื่อศักดิ์ศรีลูกเสือไทย ดังใจปอง . เพลงลูกเสือธีรราช
                        เหล่าลูกเสือของธีรราช                  ทะนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศ์พันธุ์
            สมัครสมานโดยมีสามัคคีมั่น         พวกเราจะรักร่วมกัน  จะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล                        มีจรรยารักษาซื่อ  สร้างเกียรติระบือ  เลื่องลือต่อไปช้านาน            ร่าเริงแจ่มใส  ใฝ่ใจรักให้ยืนนาน    พวกเราล้วนชื่นบาน เพราะกิจการลูกเสือไทย . เพลงร่วมใจ

            เรา………. ทุกคนต้องมาร่วมใจ  ไม่ว่าอยู่ไหน หัวใจเราผูกพันสัมพันธ์  เหนื่อยอย่างไรเราสู้ทน  เราส่งยิ้มให้กัน  เพื่อให้งานสำคัญลุล่วงดังปอง

            เมื่อ……….จากไปหัวใจคนึง เฝ้าคิดถึงคะนึงเมื่ออยู่ใกล้กัน  จากกันเพียงร่างกาย  แต่ดวงใจยึดมั่น  ความผูกพันฉันเธอนั้นอย่ารู้คลาย

(ร้องซ้ำ ๒ เที่ยว)

 . เพลงการให้อภัย

            การให้อภัยเปรียบดอกไม้ที่ให้แก่กัน  จุดเริ่มต้นด้วยการแบ่งปัน  ความสุขนั้นจะมีทั่วไป  ให้ความเมตตา  ความกรุณาเป็นคุณยิ่งใหญ่  ให้ความรักความจริงจากใจ  นั้นคือการให้ที่ดี

            จะให้สิ่งใดโปรดจำไว้จงให้ทันที  ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมี  การให้นี้เป็นเครื่องผูกใจ  จะเป็นแต่เพียงผู้รับนั้นไม่ควรพึงใจ  ขจัดความเห็นแก่ตัวสิ้นไป โลกเราจะได้ร่มเย็น . เพลงกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน  (ทำนองคุณลำใย)

            ยังจำไม่เคยลืมเลือน  คอยเตือนตัวเองเอาไว้ ลูกเสือชาวบ้านของไทย น่าสมควรตั้งไว้เพื่อไทยนานมา ค่ายเสนีย์รณยุทธอุดร  วิทยากรคือหน่วยศึกษา ตชด.เป็นผู้นำพา  นำเอาปัญหามาสร้างพลัง (พูด) ๙ สิงหา ๒๕๑๔ ได้กำเนิดลูกเสือชาวบ้าน รุ่นแรกบ้านเหล่ากอหก  ด่านซ้ายป่ารกตำบลแสงพา เมืองเลยเป็นจังหวัดที่ว่า (ซ้ำ) ก่อกำเนิดมาเพื่อพัฒนาชาติไทย

 ๑๐. เพลงเชื่อพี่ได้ไหม(ทำนองเรียกพี่ได้ไหม)

            เชื่อพี่ได้ไหม  แล้วน้องจะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมาน  หากติดยาต้องเสพทุกวัน  แล้วคงไม่นานได้นามเรียกขานขี้ยา

            สิ่งเสพติดนั้นล้วนพิษภัย  ไม่ควรทดลอง  เชื่อพี่เถิดน้องหนีมันดีกว่า  หากว่างนักมาฟังดนตรีและกีฬา  กิจกรรมนา ๆ ที่น้องสนใจ            เกิดมาชาตินี้  ต้องเป็นคนดีสมดังที่ตั้งใจ  เรื่องปัญหานั้นมีมากมาย  มีทางแก้ไข  สำคัญต้องใช้ปัญญา            อย่าไปหลงเชื่อใครเลยหนา  ว่ายาเสพติด  จะทำชีวิตน้องให้ชื่นบาน  โปรดเชื่อพี่นะน้องคนดี   หวังดีทั่วกัน  อยากให้น้องนั้นห่างพิษพ้นภัย๑๑ เพลงลูกเสือ ชะ ชะ ช่า

            เพลงลูกเสือ ชะ ชะ ช่า    เป็นเพลงพาร่าเริงใจ  ใครมีความทุกข์ในใจ  ปล่อยตามใจให้คลายใจซิท่าน

            ฮา เฮ ฮา ชะ ชะ ช่า  ลูกเสือพาจิตเบิกบาน  มาบันเทิงเริงสำราญ  สนุกสนานทุกข์คลายใจชื่นฉ่ำ

อยากมาฟังเสียงเพลง  ให้ใจคลื่นเคลงเพลงนำ  บอกตัวฉันสักคำ  ว่าฉันจะทำฉันท์ใดจงลืมความทุกข์ตัวเอง  มาร้องเพลงลูกเสือไทย  เพลงจะพาอารมณ์ไป สู่สุขใจลูกเสือไทย ชะ ชะ ช่า๑๒. เพลงรอบกองไฟ (๒ รอบครึ่ง)              โอ้เมื่อมีไฟ ไฟ ลุกขึ้นแจ่มจ้า      สุขอุราเมื่อเรามาพร้อมหน้ากันคืนวันนี้มีสุข ปลดเปลื้องทุกข์รับความสำราญ    เธอกับฉันนั้นมาเล่นรอบกองไฟ(ซ้ำ)            ไฟมันลุกมันมีความร้อน                     ไม่อาทรความร้อนของไฟ            ไฟมันลุกจะร้อนเพียงไหน                          สุขฤทัยร่วมวงเฮฮา(ซ้ำ)๑๓. เพลงแห่พวงมาลัย

            โอ้เจ้าพวงมาลัยเจ้าจะลอยไปคล้องคอใครกันแน่ (ซ้ำ) จะรักใครชอบใครให้จริงแท้เอาให้แน่สักราย   อย่ามัวลอยตามลมให้เขาดมดอมสิ้นกลิ่นหอมแล้วหน่าย (ซ้ำ) ยามนั้นเขาจะอายเขาไม่อยากชมเหยียบเจ้าจมทิ้งไป  อยากเป็นหงส์เหิรหาว  อยากเป็นดาวเลิศลอยวิไล (ซ้ำ)  อยู่ที่บ้านไม่ชอบใจ หนีไปอยู่ค่ายสบายเอย      

            เอ๋ยโอละหน่าย  โอละหน่ายหนอย  เอย เอ้อ เอ่อ………………………  ๑๔. เพลงพวงมาลัยเจ้าเอ๋ย
            พวงมาลัยเจ้าเอ๋ย  ก่อนเคยได้สวมคอ     เดี๋ยวนี้ซิหนอ  ฉันมารอเจ้าพวงมาลัย
มาลัยลอยวน  ลอยวนอยู่บนน้ำใส (ซ้ำ)              จะสวมคอใครนะพวงมาลัยเจ้าเอย ๑๕. เพลงมอบพวงมาลัย
                        บรรจงส่งพวงมาลัย เอ้อ……..            มอบให้ประธาน
            ขอให้ท่านสุขสำราญ                                     เบิกบานใจเอย
(เอ๋ย โอ ละ หน่าย โอละหน่าย หนอย เอย เอ้อ เอ่อ เอ้อ เอย……………….) ๑๖.เพลงกฎลูกเสือ
                        น้ำค้างพรมลมเย็นเมื่อยามดึก             คนึงนึกกฎลูกเสือเพื่อปรุงสมอง
            หนึ่งมีเกียรติ  สองจงรักภักดีปอง                 สามประคองหน้าที่  สี่มิตรตน            ห้าสุภาพไม่งันงก  หกเมตตา                                 เจ็ดเชื่อฟัง แปดเริงร่าอย่าสับสน            เก้าเป็นผู้มัธยัสถ์ ไม่อับจน                          สิบกายตนประพฤติชอบวาจาใจ                        จำเอาไว้ เอาไว้ คนสวยน้องพี่                    มีสิบข่อทอนี่ ทอนี่ จำไว้อย่าลืม            อ้ายสิปลื้ม  สิปลื้ม  ถ้าน้องจือจำไป       พัฒนาลูกเสือไทย ให้รุ่งเรืองสะเด้อน้อง      ๑๗. เพลงลูกเสืออบรม(ทำนองหลงเสียงนาง)
            ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ………………………………………………
                        มาพวกเราลูกเสือมาอบรม              ความระทมทั้งหลายไม่เว้นว่าง
            มาเถิดหนาหญิงชายทั้งหลายนาง                อย่าอำพรางมีใจให้ด้วยกัน
            ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ………………………………………………
                        เสร็จอบรมพวกเราคงดีใจ             ไม่ว่าใครทุกคนคงเหมือนข้า            จากกันไปอาลัยในเพื่อนยา                                    อีกไม่ช้าเราคงได้พบกัน
            ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ………………………………………………
๑๘. เพลงนม
                        นมคืออะไร  รู้ไหมเธอจ๋า               นมคือยาชูกำลัง
            แม้นใครได้ดื่มคงสมใจจัง                                   นมคือพลังคือนมจากเต้า๑๙. เพลงมาร้องเพลง
                        มาเถิดเรามา  มาร่วมร้องเพลงกัน            พวกเราทั้งนั้นลุกขึ้นพลันทันที
            แล้วเราก็หันหน้ามาหากัน                               ยักคิ้วให้กันแล้วปรบมือ ๓ ที(๑ ๒ ๓)            เสร็จพลันแล้วก็หันกลับมา  สนุกหนักหนา  แล้วส่ายเอว ๕ ที ( ๑ ๒ ๓ ๔ ๕)

๒๐. เพลงมาร้องเพลงกัน

                        เรามาร้องเพลงกัน  (ชะ ช่า ช่า ) เธอและฉันร่วมบรรเลง   มารวมใจให้ครื้นเครง            ร่วมบรรเลงเป็นเพลง ชะ ช่า ช่า 
                        อยากจะฟังเสียงเพลง    ให้ใจครื้นเครงเพลงนำ   บอกตัวฉันสักคำ                                  ว่าฉันจะรำคู่ใคร

๒๑ เพลงคืนรอบกองไฟ

                        พอฤกษ์งามยามได้เวลา            เชิญเทพบนฟ้าทุกทิศลงมาช่วยเป็นพยาน
            ในคืนกองไฟนั้นเทิดทูนไว้ด้วยองค์ประธาน  สถิตสถานพระวิญญาณ ร.๖ ของไทย                        นำกิจการยืนนานสุขสันต์      เคียงคู่สวรรค์เหมือนเปลวพริ้วควันฟุ้งฟูของไฟ            มวลมารผจญขอให้ผ่านพ้นไปไกลแสนไกล  ความชั่วหวั่นไหวให้มอดไหม้เป็นเถ้าธุลี                        พระบารมีโปรดจงมาคุ้มชีวีให้ลูกเสือชาวบ้าน  ยั่งยืนร่วมรักสมัครสมาน              เกษมสำราญไปทั่วธานี  คราอบรมชื่นชมดวงใจ  ยากจากกันไปทุกคนอาลัยซึ้งในไมตรี  ในคืนกองไฟลุกโชติจำไว้ได้ทุกนาที  เป็นภาพสักขี  ฝังฤดีไว้ชั่วนิรันดร์ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Scout การเคารพธงชาติตอนเช้า

คำสำคัญ (Tags)#เพลง#เพลงลูกเสือ

หมายเลขบันทึก: 108901, เขียน: 05 Jul 2007 @ 17:37 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

ณัชชา
IP: xxx.113.17.173
เขียนเมื่อ 

เพลงน้อยจังเลยพี่ต้อย

ต้อง
IP: xxx.128.196.51
เขียนเมื่อ 

เพลงดีมากครับ น้าจะมีให้ดาวน์โหลด

ปรีชา สอนรัมย์
IP: xxx.93.170.9
เขียนเมื่อ 

คิดถึงครูต้อยจัง มีทายาทกี่คนแล้ว ลืมครูไก่หรือยัง

ทราบข่าวครูต๋อง (พงษ์ศักดิ์ ปรากฎชื่อ) เป็น ผอ.รร.แล้วใช่ใหม

อยากกลับมาเจอเพื่อนสมัย เรียน วค.บร. อีก จะเป็นไปได้ใหมเพื่อน

ชอบ ชอบ ขอบคุณครับ ขออีกนะ เพลงดีๆทั้งนั้นเลย

tata!!!!ToT
IP: xxx.6.73.182
เขียนเมื่อ 

ผมว่าเพลงน้อยไปนะ

เกสรา จันทา
IP: xxx.230.133.102
เขียนเมื่อ 

เพลงลูกเสือดีมากเลยค่ะ