แบบสอบประเภทเลือกตอบแบบถูก-ผิด(True False)

แบบทดสอบ แบบถูก-ผิด

         การสร้างแบบทดสอบประเภทเลือกตอบ(Selection type)มีหลาย   ประเภท เช่น แบบเลือกตอบ(Multiple Choice) แบบจับคู่(Matching)และ แบบถูก-ผิด(True False)  ซึงครั้งนี้ผมจะเสนอการสร้างแบบสอบแบบแบบถูก-ผิด ซึ่งยังมีความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนกับครูมืออาชีพ  โดยเฉพาะในช่วงระหว่างการเรียนนักเรียนมีอาการเบื่อหน่าย  ครูอาจใช้คำถามแบบถูก-ผิดกระตุ้นให้นักเรียนตอบคำถามแบบนี้สัก  5 ข้อ  โดยลักษณะของแบบสอบมีลักษณะ ดังนี้

          ลักษณะของข้อสอบจะเขียนข้อความที่เป็นสถานการณ์หรือปัญหา  ซึ่งมีทั้งถูกและผิดตามหลักวิชาคละกันไป  ผู้ตอบจะต้องพิจารณาข้อความนั้นว่า  ถูกหรือผิด  ใช่หรือไม่ใช่  เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย  แล้วผู้ตอบทำรหัสที่ข้อความนั้นๆ  การตรวจให้คะแนนสามารถทำได้โดยเทียบกับคำเฉลย  ข้อใดตอบถูกให้  1 คะแนน  ถ้าตอบผิดจากเฉลยให้คะแนน  0  คะแนน    

 ตัวอย่างข้อสอบ

คำชี้แจง  ให้อ่านข้อความแต่ละข้อแล้วพิจารณาว่าข้อความนั้นถูกหรือผิด ถ้าถูกให้ทำเครื่องหมาย    X   ทับตัว  ถ.  ถ้าผิดให้ทำเครื่องหมาย    X    ทับตัว  ผ.
(ถ    ผ)  1.ไนโตรเจนเป็นก๊าซที่เบาที่สุด
(ถ    ผ)  2.เราใช้แกรไฟต์ทำไส้ดินสอโดยบดใส่กับดินเหนียว
(ถ    ผ)  3.กระดาษลิสมัทเมื่อถูกกรดจะเปลี่ยนสีจากน้ำเงินเป็นแดง
(ถ    ผ)  4.เซลล์สืบพันธ์ของมนุษย์เคลื่อนที่ได้เพราะมีอวัยวะเคลื่อนที่เป็นเส้นยาว
(ถ    ผ)  5.การที่ราเกาะอยู่เฉพาะผิวของอาหารไม่แทงรากลึกลงไป เพราะต้องการคาร์บอนไดออกไซด์
(ถ    ผ)  6.ยีสต์จะสร้างสปอร์เมื่อมีอาหารอุดมสมบูรณ์

ข้อแนะนำในการเขียนข้อสอบแบบถูก-ผิด

1.      ควรใช้คำที่ง่าย  ชัดเจน  เฉพาะเจาะจงไม่ซับซ้อน

2.      หลักเลี่ยงการใช้คำกำกวมสองแง่สองมุม

3.             หลีกเลี่ยงการคัดลอกข้อความมาจากตำราทั้งหมด  หรือลอกคำมามาแล้วตัดบางข้อความทิ้งไป  หรือลอกมาผิดจากข้อความเดิม  เพราะจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ตอบใช้ความจำ

4.      หลีกเลี่ยงการใช้คำปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ

5.      หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความที่แสดงความคิดเห็นมาเขียนเป็นคำถาม  เพราะไม่ใช่ที่เป็นข้อเท็จจริงของคำตอบ

      มีแบบสอบ True-False ประเภทหนึ่งที่ข้อคำถามในตัวเลือกให้ผู้เรียนตอบแบบถูก-ผิด เราเรียกว่า "Multiple True-False" จะช่วยให้ผู้เรียนใช้ความคิดมากขึ้นและการออกข้อสอบของครูครอบคลุมเนื้อหาดังตัวอย่าง

คำถาม   ร่างกายต้องการได้รับสารอาหารประเภทต่าง ๆ  เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
  (T, F) ก. โปรตีนช่วยให้ร่างกายอบอุ่น
  (T, F) ข. วิตามิน ซี ได้รับจากการรับประทานส้ม
  (T, F) ค. คาร์โบไฮเดรตช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
  (T, F) ง. น้ำช่วยรักษาสมดุลย์ต่างๆในร่างกาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 108พันเก้า

คำสำคัญ (Tags)#แบบทดสอบ#แบบทดสอบประเภทถูก-ผิด#แบบสอบ

หมายเลขบันทึก: 108648, เขียน: 04 Jul 2007 @ 20:37 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 22:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)