แนะนำหนังสือ

                                    

                                              ปกหนังสือ

          หนังสือเล่มนี้  ศ. นพ. ประเวศ  วะสี  เขียนให้ สคส. เป็นพิเศษ   เพื่อประกอบปาฐกถาพิเศษในมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ   เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.48   ราคา 65 บาท   แต่ถ้าไปซื้อที่ สคส. ลดราคาเหลือ 50 บาท   เหมาะสำหรับส่งให้มิตรสหายเป็นของขวัญปีใหม่

วิจารณ์  พานิช
 21 ธ.ค.48