เมื่อท่านศาสนทูต โดนยาพิษ

อบูฮุร็อยเราะฮฺเล่าว่า
‎“หลังจากที่เมืองค็อยบัรได้ถูกพิชิตลง ได้มีคนนำเนื้อแพะที่มียาพิษมาฮะดียะฮฺแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ดังนั้นท่านจึงกล่าวว่า ‎‎“พวกเจ้าช่วยเรียกชาวยะฮุดีย์ทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ให้มารวมตัวกัน” ดังนั้น‎บรรดาเศาะหาบะฮฺจึงเรียกชาวยะฮูดีย์ให้มารวมตัวกัน ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวแก่พวกเขาว่า “ฉันขอถามพวกท่านเกี่ยวกับสิ่งหนึ่ง ไม่ทราบว่าพวกท่านจะตอบฉันตามความเป็นจริงได้ไหมเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันจะถาม?” พวกเขาตอบว่า “ใช่ โอ้อบูอัลกอสิม” ‎ดังนั้นท่านจึงถามพวกเขาว่า “ผู้ใดคือบิดาของพวกเจ้า?” พวกเขาตอบว่า บิดาของพวกเราคือผู้นั้น” ท่านกล่าวแก่พวกเขาว่า “พวกเจ้าพูดโกหก แต่ทว่า บิดาของพวกเจ้าคือผู้นั้น” พวกเขากล่าว (ยอมรับ) ว่า ‎‎“ท่านพูดได้ถูกต้องและท่านเป็นผู้บริสุทธิ์”...ท่านจึงกล่าวแก่พวกเขาว่า ‎‎“ฉันขอถามพวกท่านเกี่ยวกับสิ่งหนึ่ง ไม่ทราบว่าพวกท่านจะตอบฉันตามความเป็นจริงได้ไหมเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันจะถาม?” พวกเขาตอบว่า ‎‎“ใช่” ท่านจึงถามว่า “พวกเจ้าได้ใส่ยาพิษลงในเนื้อแพะนี้หรือไม่?” พวก‎เขาตอบว่า “ใช่” ดังนั้นท่านจึงถามต่อว่า “ทำไมพวกท่านจึงต้องทำเช่นนั้นด้วย?” พวกเขาตอบว่า “พวกเราต้องการ (จะทดสอบว่า) ถ้าท่านเป็นคนโกหกพวกเราก็จะได้หลุดพ้นจากท่าน และถ้าท่านเป็นนบีจริง ยาพิษจะไม่สามารถทำอันตรายท่านได้” (บันทึกโดย อัลบุคอรีย์‎(3169)‎

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฮาดิส+อัลกรุอ่าน (ตัฟเสร)ความเห็น (0)