ตั้งเป้า แผน แบบดุลภาพ

ตั้งเป้าต้องครบ 3 ประสงค์

 การทำแผนแบบดุลภาพให้นึกถึงเป้าหมาย 3 เรื่องครับ

1. ผลของแผน (Output)

2. ผลที่ได้ตามมาของแผน (Outcome)

3. อิทธิพลบองแผน (Influence)

 เช่น งานเปิดตัวสินค้ารถยนต์รุนใหม่ การตั้งเป้าคือ

1. มีคนมาชมงาน 500 คน (Output)

2. ขายรถได้ 50 คัน (Outcome)

3. คนมาชมงานบอกต่อเพื่อนๆได้อีก 1000 คน (Influence)

อย่าลืมนำไปใช้ดูครับ..

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มุมคุณภาพความเห็น (0)