การทำแผนแบบดุลภาพให้นึกถึงเป้าหมาย 3 เรื่องครับ

1. ผลของแผน (Output)

2. ผลที่ได้ตามมาของแผน (Outcome)

3. อิทธิพลบองแผน (Influence)

 เช่น งานเปิดตัวสินค้ารถยนต์รุนใหม่ การตั้งเป้าคือ

1. มีคนมาชมงาน 500 คน (Output)

2. ขายรถได้ 50 คัน (Outcome)

3. คนมาชมงานบอกต่อเพื่อนๆได้อีก 1000 คน (Influence)

อย่าลืมนำไปใช้ดูครับ..