นักศึกษาทันตแพทย์เรียนอะไร


วิชาชีพทันตแพทย์ เป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีเกียรติ มีความมั่นคงในชีวิต แต่ใครจะได้สิ่งเหล่านี้มากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณที่เขามีให้ต่อผู้ป่วยนั่นเอง

อยากรู้ว่าทันตแพทย์เรียนวิชาอะไรบ้าง ดิฉันไม่แน่ใจว่าถ้าดิฉันเอ็นทร้านซ์เข้าไปได้แล้วจะชอบรึป่าว ช่วยบอกหน่อยนะคะ

ขอตอบดังนี้ครับ (หากต้องการรายละเอียดน่าจะขอเอกสารหลักสูตรได้ที่หน่วยบริการการศึกษาของคณะ โทร. 043 202405 ต่อ 11112)

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี) ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 ปีครับ (รายละเอียดนี้เป็นของหลักสูตร มข. แต่ถ้าเป็นของมหาวิทยาลัยอื่นอาจแตกต่างไปบ้างครับ)

ในปีแรกนั้นจะเรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และสังคมทั่วๆ ไป หลายวิชาก็เรียนกับนักศึกษาคณะอื่นๆ เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมีอินทรีย์ ฟิสิกส์ มนุษย์กับการรู้จักตนเอง วิชาชีพทันตแพทย์ขั้นแนะนำ มหกายวิภาคศาสตร์ทั่วไป จุลกายวิภาคศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฯลฯ ใน

ปีที่สองวิชาที่เรียนก็จะเกี่ยวข้องกับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และทันตแพทย์มากขึ้น เช่น วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาช่องปาก ทันตวัสดุ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก รังสีวิทยาช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว พยาธิวิทยา จุลชีววิทยา เภสัชวิทยา ชีวเคมี ฯลฯ

ในปีที่สามจะเริ่มเข้าสู่วิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติการทางทันตกรรมพื้นฐานมากขึ้น เช่น ทันตกรรมหัตถการ ฟันปลอมทั้งปาก การสบฟัน โรคในช่องปาก ฟันปลอมบางส่วน ศํลยศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมป้องกัน ฯลฯ

ในปีที่สี่ เริ่มขึ้นคลินิกรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทันตกรรมเบื้องต้น โดยเป็นหน่วยกิตคลินิกประมาณ 1 ใน 3 ของหน่วยกิตทั้งหมด และมีการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามทางทันตกรรมชุมชนด้วย

ในปีที่ห้า เรียนในคลินิกมากขึ้น นับเป็นสัดส่วนประมาณ ครึ่งหนึ่งของหน่วยกิตทั้งหมด นอกจากนั้นก็เป็นการฝึกปฏิบัติงานในภาคสนามในงานทันตกรรมโรงเรียน และการทำโครงการวิจัยทางทันตกรรม

ในปีสุดท้าย นักศึกษาจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในคลินิก โดยจะฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยอย่างองค์รวมคล้ายในคลินิกจริงๆ ผู้ป่วยก็จะมีปัญหาทันตกรรมที่ซับซ้อนขึ้น ส่วนในภาคปลายก็จะมีการหมุนเวียนไปฝึกงานในโรงพยาบาลและชุมชนจริง

สำหรับประเด็นเรื่องที่ว่า นักเรียนจะเรียนไหวหรือไม่นั้น ส่วนหนึ่งคงถูกคัดกรองมาจากคะแนนที่สอบเอ็นทร้านซ์เข้ามาแล้ว อาจารย์จึงคิดว่าส่วนมากมีศักยภาพที่จะเรียนให้สำเร็จได้ แต่นักศึกษาที่มีปัญหาเรียนไม่ไหวนั้น จริงๆ อาจเป็นเรื่องของทัศนคติมากกว่า คือไม่ชอบวิชาชีพนี้ (โดยเฉพาะในส่วนของการทำงานฝีมือ ต้องท่องหนังสือมาก)ไม่ขยัน แบ่งเวลาเรียน-เล่นไม่เป็น การขาดแรงบันดาลใจ เป็นต้น

ดังนั้น การเตรียมตัวนักเรียนให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อวิชาชีพนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก บางคนก็หาโอกาสไปขอดูการทำงานของทันตแพทย์ในคลินิก หรือในโรงพยาบาลสักระยะหนึ่ง ทำให้มองเห็นชีวิตการทำงานประจำวันและความรู้ที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจนขึ้น

นอกจากนี้ การทำความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนก็เป็นสิ่งจำเป็นมากๆ รวมไปถึงการเผื่อช่องว่างให้ความคาดหวังของผู้ปกครองสามารถยืดหยุ่นได้บ้าง เพราะผู้ปกครองไม่ได้เป็นผู้เรียนเอง และไม่ทราบปัญหาที่แท้จริงของบุตรหลาน หลายครั้งที่ความคาดหวังที่ดีของผู้ปกครองกลับมาทำลายอนาคตของบุตรหลานของท่านได้ โดยเฉพาะนักศึกษาที่ขาดการสนับสนุนทางจิตใจ

สุดท้าย อาจารย์อยากบอกว่าวิชาชีพทันตแพทย์ เป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีเกียรติ มีความมั่นคงในชีวิต แต่ใครจะได้สิ่งเหล่านี้มากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณที่เขามีให้ต่อผู้ป่วยนั่นเอง

ดาวน์โหลดไฟล์สาขารับตรงมข. ปี 54 และสัดส่วนคะแนนแต่ละวิชา

ดาวน์โหลดไฟล์กรอบเนื้อหาวิชาที่จะสอบรับตรง มข. ปี 54

หมายเลขบันทึก: 100981เขียนเมื่อ 5 มิถุนายน 2007 17:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 17:16 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (102)

ในฐานะรุ่นพี่นะ พี่คิดว่าเรียนคณะนี้ต้องใช้ความอดทนและความขยันสูงนะ เพราะมองจากข้างนอกเราอาจจะคิดว่า ดูเป็นคณะที่ไม่เครียด พี่ๆ ดูน่ารักน่าจะเรียนสบายกว่าแพทย์ แต่ความจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะคะวิชาชีพเราเป็นแพทย์สาขาหนึ่ง เพราะฉะนั้นอะไรที่แพทย์ควรทราบควรเรียนเราก็ต้องเรียน แต่งานเฉพาะทางของเราเราก็ต้องทำให้ดีเช่นกัน  แต่ถามว่าจบไปแล้วเป็นอย่างไรพี่ว่าอาชีพทันตแพทย์มั่นคง มีเกียรติ และเราก็สามารถกำหนดได้ว่าเราอยากเป็นทันตแพทย์แบบใหน น้องก็ชั่งใจดูนะคะ

คือตอนนี้หนูอายุ16ปีแต่ก่อนมีอยากเรียนคณะนี้มากแต่เดี่ยวนี้หนูรู้ว่าตัวเองไม่ค่อยเก่งคำนวณจึงคิดว่าอยากถอย  อยากถามพี่ๆว่าพี่เคยเป็นเหมือนหนูมัยค่ะแล้วถ้าเป็นพี่ทำอย่างไรถึงประสบความสำเร็จได้ค่ะช่ายตอบให้หนูได้รู้ด้วยนะค่ะ

เกี่ยวกับรายละเอียดในการเตรียมตัวสอบเข้าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เวบไซต์นี้ครับ

http://www.dentistry.kku.ac.th/firstyear2008/index.htm

ตอบคำถามของน้องพัชรินทร์:

การสอบเข้าจำเป็นต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์ โดยต้องได้คะแนนอย่างน้อย 30%  จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องพยายามทำให้ได้  ซึ่งอันที่จริงเกณฑ์ก็ไม่ได้สูงจนเกินไปครับ  ส่วนเมื่อเข้ามาเรียนแล้ว  ทักษะการคำนวณขั้นสูงจะใช้น้อยลงครับ

มีน้องๆ ที่แสดงความสนใจที่จะเรียนทันตแพทย์ แต่ไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรดี

อาจารย์ขอตอบดังนี้ครับ

(1) การเตรียมตัวที่สำคัญที่สุดคือ  ดูว่าตนเองเหมาะสมและพร้อมที่จะทำงานแบบทันตแพทย์หรือไม่  ซึ่งน่าจะลองปรึกษากับคุณหมอฟันประจำตัวของน้องๆ ได้  บางคนอาจขอเป็นผู้ช่วยในคลินิกสักพักก็ไม่น่าจะเสียหายอะไร  ถ้าคุณหมออนุญาต  นอกจากนี้ก็จะต้องดูอีกว่าตนเองเป็นคนมีความอดทนหรือไม่  เพราะการเรียนทันตแพทย์มีงานฝีมือและต้องท่องหนังสือมาก  โดยเฉพาะงานฝีมือนั้นมักต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าจะผ่านมาตรฐานของอาจารย์  ทำให้นักศึกษาบางคนเครียดมาก  สุดท้าย  ทันตแพทย์ยังต้องรักษาผู้ป่วย  ดังนั้นก็ต้องพิจารณาดูด้วยว่าตนเองเป็นคนแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากน้อยเพียงใด  มีความเมตตาต่อคนอื่นมากน้อยเพียงใดด้วย

(2) ส่วนการเตรียมตัวเรื่องวิชาการนั้น  คงบอกได้แต่เพียงว่า ทันตแพทย์เป็นวิชาชีพที่ต้องเน้นศาสตร์ด้านชีววิทยามากเป็นพิเศษ  ใครที่ไม่ชอบชีววิทยาก็คงจะไม่ค่อยเหมาะ  อีกทั้งต้องเน้นการมีทักษะงานฝีมือและความละเอียดพอสมควร  แต่ส่วนหลังนี้น่าจะพัฒนาได้  สำหรับวิชาในม. ปลายที่ต้องเตรียมตัวนั้น  อาจารย์คิดว่าไม่น่าจะแตกต่างจากการสอบเข้าสาขาวิชาชีพสายแพทย์อื่นๆ  คือต้องพยายามทำให้เต็มที่ทุกวิชา  คงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเก่งทุกวิชา  แต่ควรใช้วิชาที่เราถนัดดึงคะแนนวิชาที่เราอ่อน

(3) สำหรับเรื่องทางเลือกของคนชอบวิชาชีพนี้แต่คิดว่าตนเองอาจแข่งกับคนอื่นๆ ไม่ได้นั้น  ก็คงช่วยได้ยากครับ  แต่น้องควรศึกษาช่องทางการรับนักศึกษาของแต่ละคณะให้รอบคอบ  เผื่อจะได้สมัครในรอบที่ตนเองมีโอกาสมากหน่อย  เช่น รอบที่เป็นโควต้าของภาค เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยของรัฐแล้ว  ขณะนี้ ม. รังสิตซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนก็มีเปิดคณะทันตแพทยศาสตร์แล้ว  และในอนาคตอันใกล้นี้  อาจารย์เข้าใจว่าจะมีการเปิดคณะทันตแพทย์เพิ่มขึ้นในมหาวิทยาลัยภูมิภาคอีก 2-3 แห่ง  หรือบางคนอาจเลือกไปเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชน ต่างประเทศแถวๆ บ้านเรา  แต่คงจะต้องหาข้อมูลดูเอง  และคงต้องพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของเราให้พร้อมด้วย

ป.ล. หากไม่หวังถึงกับจะต้องเป็นทันตแพทย์  แต่ชอบงานในลักษณะนี้  หลักสูตรทันตาภิบาล (2 ปี) หรือหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (1 ปี) ก็อาจเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง

ขอตอบเท่านี้ก่อนครับ

อยากรุ้ว่าทันตต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการเรียนประมานเท่าไหร่หรอค่ะ

แล้วต้องเน้นอังกฤษด้วยรึป่าวค่ะ . . . .

น้องโสภิตาซึ่งเป็นหนึ่งในหลายคนที่สนใจเรียนทันตแพทย์เพราะอยากช่วยเหลือผู้ป่วยถามมาว่า หากจะสอบถามทันตแพทย์ประจำตัว ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรในการสอบเข้า หรือว่าตนเองมีความเหมาะสมจะเรียนทันตแพทย์หรือไม่ จะถามอย่างไรดี

อาจารย์คิดว่า ตัวเราเองน่าจะตอบคำถามได้ดีที่สุดครับ คงให้ผู้อื่นมาบอกว่าเราเหมาะหรือไม่เหมาะได้ยาก แต่อย่างไรก็ตาม น้องต้องสามารถทำคะแนนสอบให้ได้ตามเกณฑ์เสียก่อน คำถามด้านล่างนี้อาจช่วยให้น้องได้ทบทวนตนเองได้บ้าง

ให้ตอบว่า "ใช่" หรือ "ไม่ใช่"

( ) น้องอยากเรียนเอง (ไม่ใช่คนอื่นอยากให้เราเรียน)

( ) น้องได้คะแนนวิชาชีววิทยาระดับ B ขึ้นไป และมีความสนุกในการเรียนวิชานี้

( ) น้องมีทักษะในการอ่านบทความภาษาอังกฤษระดับ B ขึ้นไป (เปิดดิกชันนารีไม่เกิน 15 คำต่อหนึ่งหน้ากระดาษเอ 4)

( ) น้องพร้อมที่จะเสียสละเวลาเพื่อคนอื่นบ้าง(อย่างน้อย 10% ของเวลาส่วนตัว)

( ) น้องมีความเพียร พยายาม (ยอมทำงานแก้ไขงานเดิมซ้ำๆ มากกว่า 3 ครั้ง)

( ) ผู้ปกครองไม่มีปัญหาเรื่องการเงินที่จะเป็นปัญหาต่อค่าใช้จ่ายในการเรียน (ค่าวัสดุอุปกรณ์ประมาณเทอมละ 5,000 บาท เพิ่มเติมจากค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมนศ.)

( ) น้องมีฝีมือด้านงานศิลปะ ในระดับ B ขึ้นไป

( ) น้องเป็นคนมีสมาธิดี (สามารถนั่งทำงานติดต่อกันมากกว่า 1 ชั่วโมง)

( ) น้องรู้จักจัดการกับความเครียดได้ (ไม่เครียดหรือกลุ้มใจกับเรื่องใดๆ ติดต่อกันมากกว่า 1 วัน)

หากตอบว่าใช่น้อยกว่า 6 ข้อ ก็อาจจะต้องปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้มากขึ้น เพราะหากเข้ามาเรียนก็อาจจะเกิดปัญหาภายหลังได้ อย่างไรก็ตาม คำถามข้างต้นนี้ไม่ได้ถือเป็นการตัดสินเด็ดขาดแต่อย่างใดครับ

ส่วนการคุยกับทันตแพทย์ประจำตัว ก็น่าจะเกี่ยวกับทัศนคติต่อการประกอบวิชาชีพนี้ และชีวิตประจำวันที่ทันตแพทย์ต้องพบเจอมากกว่าครับ

อยู่ม.6แล้วค่ะ

แต่ตอนนี้กำลังลังเลอยู่อ่ะค่ะ ว่าจะเรียนสายแพทย์ดีหรือปล่าว...

เป็นคนไม่ค่อยถนัดวิชาคำนวนด้วยค่ะ .. ต้องเตรียมตัวมากมั๊ยคะเรื่องวิชาคำนวน?

เพราะภาษาอังกฤษก็พอไปได้บ้าง ตอนนี้ก็เตรียมตัวได้แค่อ่านหนังสือเสริม..

ถ้าเข้าคณะนี้ไม่ได้จริงๆก็ว่าจะเรียนนิเทศ มข.อ่ะค่ะ..

หนูอยู่ ม.5 ค่ะตอนนี้ หนูอยากทราบว่า ถ้าทำโจทย์ ent ของหลาย ๆ พ.ศ. และฝึกทำโจทย์ของรับตรง มข จบเล่มทุกวิชา หนูจะมีโอกาสติดคณะนี้มั้ยคะ (หนูค่อนข้างมีปัญหาคือไม่สามารถอ่านหนังสือหลายๆเล่ม ที่มีเนื้อหาเดิมๆไม่ได้ เลยต้องพึ่งการทำโจทย์ )

หนูอยู่ ม.1 เองค่ะ คือ หนูชอบอะค่ะ คณะทันตแพทย์ เป็นความฝันของหนูเลย

หนูจะไม่ทิ้งความฝันของหนูแน้นอนค่ะ ถ้าจะถามว่าคะแนนคณิตหนูดีรึป่าว?

ก็ดีค่ะ พอใช้ได้ ส่วนวิชาภาษาอังกฤษหรอค่ะ ดีค่ะ คะแนนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ถ้าถามว่าชอบวิชาไหนมากที่สุดหรอค่ะ ก็คงจะเป็นวิชา คณิต อังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคม อะค่ะ 4 วิชานี้เวลาที่หนูได้เรียนหนูจะรู้สึกตื่นเต้นทุกทีเลยค่ะ คุณพ่อเคยบอกหนูว่า"เรียนให้สนุกนะลูก และสนุกกับการเรียนนะ ไม่ใช่ว่ามัวแต่สนุกกับการเล่นจนลืมการเรียน แบ่งเวลาให้เป็น เข้าใจมั้ย ถ้ามีอะไรสงสัยก็ลองถามคุณครูดูนะลูก" หนูจำคำนั้นของคุณพ่อได้ดีเลยค่ะ ส่วนอาชีพที่หนูวาดฝันไว้ ก็คงจะเป็น รับราชการอะค่ะ มันคือความฝันของหนูเลยหละ .. หนูอยากถามอาจารย์อะค่ะว่า"หนูพอมีสิทธิ์ เรียนคณะทันตแพทย์รึป่าวค่ะ แล้วถ้าหนูเรียนแล้วจะไปได้ดีรึป่าว?" หนูก็หวังนะค่ะว่ามันคงจะเรียนง่าย แต่หนูกลัวที่สุดคือด่านแรกเนี่ยแหละค่ะ หนูกลัวว่าคะแนนจะออกมาไม่ค่อยดี แต่ถึงหนูคิดอย่างนี้ แต่หนูก็ไม่เคยท้อค่ะ มันยิ่งทำให้หนูขยันขึ้นเป็นทวีคูณเลย อิอิ .. สาธุ ขอให้หนูได้เรียนทันตแพทย์จริงๆเถอะค่ะ สาธุ~

ถึง เด็กน้อยวาดฝัน

ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มี "ความฝัน" และ "ความพยายาม" ที่จะทำให้ฝันนั้นเป็นจริง อย่างเด็กน้อยวาดฝันคนนี้ครับ (รวมถึงคนอื่นๆ เช่นกันที่คิดเช่นนี้)

อาจารย์ขอฝากเอาไว้นิดหนึ่งว่า สังคมของเราไม่ได้ต้องการคนขยัน คนเก่งอย่างเดียวนะ แต่อยากได้ "คนดี" มากๆ เลย คณะทันตแพทย์ก็อยากได้ "คนดี" เหมือนกัน

ตอนนี้ได้ข่าวจากพี่ๆ นักศึกษาทันตแพทย์หลายสถาบันกำลังจะช่วยกันสร้าง "เครือข่ายสร้างเยาวชนเพื่อเป็นหมอฟันที่ดี"  ทำนองนี้ล่ะ  หากมีความคืบหน้า อาจารย์จะนำมาเล่าใหฟังนะครับ

ขอตอบคำถามหลานๆ หลายคนที่กังวลว่าตนเองจะมีความพร้อมในการสอบเข้าคณะทันตแพทย์หรือเปล่า

การเรียนรู้หัวข้อหรือวิชาใดๆ นั้น  หลานควรที่จะต้องมี "พื้นฐาน" และ "ความคิดรวบยอด (concept)" ของเรื่องนั้นๆ ให้แน่นควบคู่กันไปกับการ "เรียนรู้ความผิดพลาดของตน" ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการทำโจทย์บ่อยๆ

คนบางคนเล่นเกมส์มาตั้งหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ชนะคู่ต่อสู้สักที  ในขณะที่คนบางคนเล่นเเกมส์เดียวกันพียงครั้ง สองครั้งก็สามารถเป็น "ขั้นเทพ" ได้

ทั้งนี้ก็เพราะคนแรกนั้น เขาไม่ใส่ใจที่จะเรียนรู้ความผิดพลาดในครั้งก่อนๆ เพื่อนำมาช่วยในการเล่นเกมส์ครั้งต่อไป 

อาจารย์เห็นว่าการทำโจทย์บ่อยๆ เมื่อมีพื้นฐานในหัวข้อนั้นดีแล้ว  เป็นสิ่งที่ควรทำ และไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นโจทย์ของมหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่งเท่านั้น  แต่ที่สำคัญก็คือ  หลานต้องพยายามเรียนรู้ข้อผิดพลาด และข้อด้อยของตนในโจทย์ครั้งที่แล้ว...เสมอ

คือว่าอยากถามอาจารย์ค่ะ

ถ้าจะเรียนทันตต้องใช้คะแนนความถนัดแพทย์มั้ยค่ะ

แล้วถ้าใช้เค้าจะเอาคะแนนกี่ %

แล้วลักษณะข้อสอบมักจะเกี่ยวกับอะไรบ้างค๊ะ

อยากให้อาจารย์ช่วยตอบหน่อย

คือว่าหนูอยากเรียนคณะทันตแพทย์มาตั้งนานแล้ว และปัจจุบันหนูก็เรียนสาย วิทย์ คณิต

อยู่แล้ว หนูเป็นเด็กทุนรร.มหิดลวิทยานุสรณ์ แต่ในบางครั้งก็ยังคิดว่าตัวเองอาจจะเรียนในสาขาวิชา วิทยาศสาตร์ไม่เก่งนัก แต่ที่ชอบและถนัดคือวิชาคณิตศาสตร์

แต่ที่หนูดูๆ มาวิชาคณิตศาสตร์จะไม่ค่อยได้ใช่มากในการเรียนคณะทันตแพทย์

หนูอยากจะถามว่า หนูควรจะเรียนหรือสอบคณะทันตแพทย์รึป่าวค่ะ

(แต่พ่อแม่และตัวหนูเองก็ยังรักและชอบในคณะนี้มากค่ะ)

กัญญาภัทร

ขอบคุณค่ะ

แล้วหลักสูตรทันตาภิบาล (2 ปี) หรือหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (1 ปี)นี้ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะ ตอนนี้จบม.6แล้ว ยังไม่ได้ต่อที่ไหนเลย อยากรู้ว่าพอจะไปทางทันต หลักสูตรไหนได้บ้าง ต้องทำอย่างไร ที่ไหนบ้างคะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณมากคะ

ตอบคำถาม น้องกัญญาภัทร

คงต้องแนะนำให้น้องไปศึกษาข้อมูลการเรียนคณะทันตแพทย์เพิ่มมากกว่านี้ค่ะ (รายละเอียดอยู่ในตอนต้นของบันทึกนี้) 

ดูแล้วเหมือนน้องยังไม่ค่อยทราบว่าทันตแพทย์เรียนอย่างไรบ้าง วิชาพื้นฐานที่ใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัย  นำมาใช้น้อยมากในวิชาทันตแพทย์ (ยกเว้นในปี 1 ซึ่งเป็นปีที่เรียนวิชาพื้นฐานทันตแพทย์) 

โดยทั่วไปแล้ว ถ้าน้องมีธรรมชาติเป็นคนชอบท่อง ชอบอ่าน น่าจะเรียนได้ แต่ถ้าการชอบคณิตศาสตร์ หมายถึงไม่ชอบท่องจำ แต่อาศัยความเข้าใจและแก้ปัญหา แก้โจทย์ มาเรียนทันตแพทย์อาจจะยากหน่อยค่ะ

อาจารย์กุ๊กไก่

ตอบคำถาม หนูข้าว

หลักสูตรทันตาภิบาล หรือหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ นับเป็นทางเลือกอีกอย่างของน้องๆ ที่ชอบแวดวงวิชาชีพทันตกรรม ครับ 

หลักสูตรทันตาภิบาล ขณะนี้เรียน 2 ปี เปิดสอนที่วิทยาลัยสาธารณสุข (วสส.) ที่ขอนแก่น  ชลบุรี ฯลฯ  จบแล้วสามารถให้การรักษาทางทันตกรรมพื้นฐานแก่ผู้ป่วยเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ภายใต้การดูแลของทันตแพทย์ครับ  แต่ต้องไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน  และเปิดคลินิกเองไม่ได้

หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์  เรียน 1 ปี ที่โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ เช่น ที่ มหิดล  ขอนแก่น ฯลฯ  จบแล้วทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยข้างเก้าอี้ของทันตแพทย์  ในการส่งเครื่องมือ  ผสมวัสดุทันตกรรม  ให้สุขศึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย  สามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐและในคลินิกเอกชน หรือโรงพยาบาลเอกชนครับ

อยากเป็นทันตะมากเลยคร่า

อยู่ม.5แล้ว

ไม่รู้ว่าจะเริ่มอ่านหนังสือยังไง

จะเตียมตัวยังไงดี

ตื่นเต้น เป็นกังวลมาก

กลัวทำไม่ได้

วิชาอังกฤษก็เหมือนจะไม่รอด

คะแนน ม.4ได้แค่3.9เอง ได้อังกฤษเกรด3

ตัวของผมเองก็อยากจะเป็นทันตแพทย์เหมือนกันคับ

ผมจะขึ้นม.3แล้วม.2ได้เกรดน้อยมากเลยคับ3.40

เองคับถ้าจะไปเรียนทางนี้ต้องเก่งอาไรบางละคับอาจารย์

แล้วจบม.6แล้วควรเลือกคณะอาไรหรอคับช่วยตอบน้อย

ผมอยากรู้คับ ขอบคุนนะคับที่แนะนำสิ่งดีๆให้กับเรา

ขอบคุนคับ

สวัสดีค่า.....

คือว่าอยากถามว่า....เรียนทัตแพทย์เนี้ย...

ต้องเก่งอังกฤษใช่ไหมคะ......

ตอบคำถาม หนูนา ชัยยงค์ และเด็กคนหนึ่ง

โอ้โห ได้เกรด 3.9 ยังบอกว่าน้อยหรือครับ เอ.. แสดงว่าต้องมีปัญหากับระบบการให้เกรดของโรงเรียนแล้วมังครับ

เอาเป็นว่า ไม่ว่าเกรดที่โรงเรียนจะเป็นอะไรก็ตาม น้องต้องประเมินตัวเองให้ได้ (ไม่ต้องให้ครูมาประเมิน) วิธีการประเมินง่ายๆ น่าจะเป็นการลองเอาข้อสอบเก่าๆ มาลองทำดู ถ้าได้ไม่ถึง 40% ก็น่าจะต้องรีบพัฒนาตัวเองในวิชานั้นๆ ครับ

ภาษาอังกฤษคงจำเป็นสำหรับการเรียนทุกสาขาวิชา อย่างน้อยก็ต้องอ่านตำราภาษาอังกฤษให้รู้เรื่องได้พอสมควร ไม่ใช่เปิดดิกชันนารีทุกบรรทัด การอ่านให้รู้เรื่องต้องอาศัยทักษะ คำศัพท์ และไวยากรณ์ประกอบกัน

สำหรับการเตรียมตัว ขอให้ลองปรึกษาครูแนะแนว หรือครูประจำวิชาที่โรงเรียนดูนะครับ

เด็กซึ่งกำลังสร้างฝัน

ตอนนี้นู๋ยุม.2ฝันว่าอยากเปงหมอฟัน นู๋ต้องเรียนทันตะแพทย์ให้ได้ นู๋สนุกกับวิชาสังคมแล้วก้อคณิตเพราะได้คำนวนแข่งขันกะเพื่อนๆหนุกสุดไปเลยค่ะ นู๋รู้ว่าต้องอดทนและขยัน+สมอง นู๋คิดว่าส่วนนี้นู๋จะต้องทำให้ได้และนู๋จะทำฝันตัวเองให้เปนจิง

อยากถามว่า...เป็นเด็กต่างจังหวัดจะมีโอกาสเข้าคณะทันตได้รึป่าว

เพราะว่าได้เกรดไม่ค่อยดีเลย แต่ชอบและอยากเรียนคณะนี้มากๆ

จะมีโอกาสมั๊ยคะ

ตอนนี้หนูอยู่ม.2แล้วค่ะ หนูไม่เก่งเลยเรื่องอังกฤษแล้วคณิตอ่ะTOTแต่หนูอยากเรียนทันตแพทย์เพราะหนูเคยรถล้มฟันเลยหักไปเสี้ยวหนึ่งข้างหน้า แล้วตอนนี้ก็กำลังรักษาอยู่จึงอยากเป็นทันตแพทย์(แต่เมื่อก่อนอบากเป็นพยาบาลค่ะ)จึงอยากถามว่าถ้าหนูจะเริ่ม start ตั้งแต่ตอนนี้หนูควรเริ่มต้นยังไงดีค่ะ ช่วยหนูหน่อยน่า หนูคิดว่าหนูคงเริ่มต้นทันเพราะตอนนี้หนูเพิ่วอยู่ม.2เอง

ตอบน้องกำลังสร้างฝัน ขอเป็นกำลังใจให้ครับ ยังไงก็อย่าลืมพัฒนาตัวเองในวิชาภาษาอังกฤษ และชีวะด้วยนะครับ

ตอบน้อง Enjoy จริงๆ เด็กต่างจังหวัดมีโอกาสมากเลยนะครับ เพราะเขามีโควต้าสอบตรงให้ ลองศึกษาดูข้อมูลของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น นเรศวร สงขลาฯ

ตอบน้องอิสรา อาจารย์ก็เชื่อว่าเช่นนั้นครับ ถ้าน้องตั้งเป้าหมายเอาไว้ตั้งแต่ ม. 2 และมีความมุ่งมั่นจริงๆ น้องต้องทำได้ครับ วิชาที่อ่อน หากจำเป็นก็อาจต้องเพิ่มเติมด้วยการกวดวิชา หรือหาคนติวให้ด้วย วิชาหลักๆ คงต้องพยายามทำคะแนนสอบได้ไม่น้อยกว่า 30-40% นะครับ

ผมเรียนจบ ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ มาแล้วครับ

แต่เมื่อทำงานไปประมาณ 2 ปีก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไรอยากกลับไปเรียนทันตแพทย์

อยากทราบว่า อ. มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับนักศึกษาที่จบป.ตรีไปแล้วเปลี่ยนมาเรียนสายแพทย์ครับ แล้วที่ ทันตะขอนแก่นมีนักศึกษาที่จบป.ตรีคณะอื่นไปแล้วมาเรียนทันตะ ใหมครับ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ตอบคุณอภิสิทธิ์

น่าเสียดายเวลาที่ผ่านไปเหมือนกันนะครับ  แต่แม้แต่คนที่จบทันตแพทย์เองแต่ก็ไม่ชอบอาชีพทันตแพทย์ก็ยังมี  คนที่ไม่ต้องเปลี่ยนใจบ่อยๆ เป็นคนโชคดีที่มีเวลาทำประโยชน์ในวิชาชีพที่ตัวเลือกได้นานกว่า

อย่างไรก็ตาม เมื่อมาถึงจุดที่ต้องหันเห  คงต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนครับ ว่าทำไมไม่ชอบเศรษฐศาสตร์ และทำไมชอบทันตแพทย์  คุณอภิสิทธิ์รู้ดีถึงแก่นของวิชาชีพทั้งสองดีแล้วหรือยัง  เพราะหากไม่ศึกษาให้รู้จริง  คุณอภิสิทธิ์อาจต้องย้ายวิชาชีพอีก

เท่าที่ทราบ  ที่ม. ขอนแก่น ยังไม่มีคนที่จบป. ตรีมาก่อนแล้วมาเรียนต่อทันตแพทย์ แต่ที่ม. ธรรมศาสตร์น่าจะมีครับ  คงต้องลองสอบถามรายละเอียดจากแต่ละมหาวิทยาลัยดูเองนะครับ

ขอให้ค้นพบตัวเองโดยเร็วครับ

อยากเรียนทันตะค่ะ

หวัดดีค่ะอาจารย์ ถ้าไม่เก่งพวกเลข ฟิสิกส์ เอาง่ายๆๆๆๆๆๆๆๆ คำนวณ เราจะไปสายนี้ได้ไหมคะ

สายนี้ต้องเก่งอ่ะไร

เรียนยากไหมคะ

อยากเรียนทันตะค่ะ

อารจารย์คะ ช่วยตอบด้วยค่ะ

ตอนนี้อยู่ม. 4 แล้ว หนูเลิกเรียนสายวิทย์ค่ะ แต่ตอนนี้คิดว่าไม่ชอบคำนวณค่ะ

พวกฟิสิกส์ไม่รู้จะเปลี่ยนดีหรอป่าว แต่เพื่อนมันบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนค่ะ บอกทางเลือกเยอะกว่าสายศิลป์อ่ะ แต่หนูก็ลังเล ช่วยตอบด้วยค่ะ ถ้าไปวิทย์ - คณิตเหมือนเดิม

อาชีพที่ อยากเป็นคงเป็น ทันตะ และ........... ไม่มีอีกละ

หนูไม่รู้ว่าหนูจะทุ่มเพื่อ เป็นทันตะดีป่าวค่ะ แล้วถ้า สอบไม่ได้คะแนนไม่ถึงก็ไม่รู้จะเรียนอ่ะไรดีค่ะ หรือหนูจะเปลี่ยนเป็นศิลป์-คำนวณดีไหมคะอาจารย์

อาจารย์คะ คือนู๋กำลังจาไปสอบ ทันต ที่ มศว.

แต่ไม่ค่อยมั่นใจเลยคะ ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง

วิชาที่เน้นๆ ในการสอบคือ วิชา อะไร ค่ะ

อยากทราบมากเลย คะ

อารจารย์คะ ช่วยตอบด้วยค่ะ

ตอนนี้อยู่ม. 4 แล้ว หนูเลิกเรียนสายวิทย์ค่ะ แต่ตอนนี้คิดว่าไม่ชอบคำนวณค่ะ

พวกฟิสิกส์ไม่รู้จะเปลี่ยนดีหรอป่าว แต่เพื่อนมันบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนค่ะ บอกทางเลือกเยอะกว่าสายศิลป์อ่ะ แต่หนูก็ลังเล ช่วยตอบด้วยค่ะ ถ้าไปวิทย์ - คณิตเหมือนเดิม

อาชีพที่ อยากเป็นคงเป็น ทันตะ และ........... ไม่มีอีกละ

หนูไม่รู้ว่าหนูจะทุ่มเพื่อ เป็นทันตะดีป่าวค่ะ แล้วถ้า สอบไม่ได้คะแนนไม่ถึงก็ไม่รู้จะเรียนอ่ะไรดีค่ะ หรือหนูจะเปลี่ยนเป็นศิลป์-คำนวณดีไหมคะอาจารย์

ขอให้น้องๆ อ่าน comment ข้อ 1, 4, 6, 11, 15, 16, 20, 26 กันอีกสักหน่อยนะครับ

และถ้าอยากทราบข้อมูลเฉพาะเจาะจงของมหาวิทยาลัยใด น้องๆ อาจจะต้องติดต่อกับหน่วยบริการนักศึกษาของคณะทันตแพทย์นั้นๆ เองจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องกว่าครับ เพราะแต่ละแห่งมีวิธีการคัดเลือกไม่เหมือนกันครับ

อยากเรียนทันแพทย์มากตอนนี้อยู่ชั้นม.4

แต่มีปัญหาทางครอบครัวมากเพราะพ่อก็ไม่สะบาบ ฐานะทางครอบครัวก็ไม่ค่อยดี ตัวเองก็ไม่ไช่ว่าจะเรียนเก่งมากนักจะไปสอบชิงทุนคงจะสู้ใครเขาไม่ได้ ไม่รู้ว่าจะเรียนไร ทำอย่างไรถึงจะได้เรียนทันแพทย์ เป็นคณะที่ไฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กเลยทำไงดีค่ะ

อาจารย์ขาคือตอนนี้หนูได้โควตา ของสาธารณสุขอนามัยชุมชนของ ม.นเรศวร อยากถามว่าถ้าเข้าไปเรียนแล้ว สามารถย้ายคณะไปทันตแพทย์ได้ไหมค่ะ และต้องใช้หลักเกนและเกรดประมาณเท่าไหร่ค่ะ คือว่าถ้าไปแอดมิชชันหนูก็คงสู้เขาไม่ได้อยู่ดีค่ะ

ดีค่ะ ตอนม.4 หนูไม่เก่งวิชาพวกแผนวิทย์เลย พอขึ้นม.5หนูเริ่มเข้าใจ

แต่ตอนที่เรียนในห้องหนูก้อเรียนธรรมดา ไม่เก่งเหมือนเพื่อนในห้อง หนูชอบเรียนวิชาสังคม กับภาษาไทย เพราะว่าอาจารย์ปิงเป็นคนสอน อาจารย์เค้าสอนสนุกค่ะ

หนูก้อเลยสับสนว่า ตกลงชอบสังคมเพราะครูสอนสนุก หรือไม่ชอบวิชาวิทย์ เพราะครูสอนไม่สนุกกันแน่?

อยู่ ม.5 แล้วค่ะ ยังไม่รุเลยว่าตัวเองชอบอะไร

ถึงน้องๆ

อาจารย์อาจตอบได้ไม่หมดทุกคำถามครับ ต้องขออภัยด้วย

1. การเปลี่ยนคณะเมื่อเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยใดๆ แล้วนั้นทำได้ยากครับ ดังนั้นจึงต้องตัดสินใจหรือวางแผนให้ดี ว่าจะปรับตัวเรียนต่อไปหรือจะออกมาสอบเข้าใหม่

2. การไม่ชอบหรือชอบวิชาใดเพราะครูผู้สอนนั้น เป็นเรื่องปกติ แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีอนาคตในวิชาที่ครูสอนไม่ดี

บางคน กลับรู้สึกว่าวิชาที่ครูสอนไม่รู้เรื่อง ต้องทำความเข้าใจเองให้ได้ ต่อมากลับกลายเป็นเก่งในวิชานั้นเลยก็มี น้องๆ จึงต้องให้โอกาสตัวเองในการพยายามอีกครั้ง หรือหลายครั้ง อย่าไปอาศัยครูผู้สอนอย่างเดียวครับ

3. สำหรับคนที่อยากเข้าเรียนทันตแพทย์มากๆ ต้องยอมรับว่ามีคู่แข่งมาก และต้องขวนขวาย พัฒนาตนเอง แต่การรู้ข้อมูล ช่องทางการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ นั้นก็จะช่วยให้เราเตรียมตัวได้ถูกต้อง ลองเข้าไปดูเว็บเหล่านี้นะครับ (สำหรับข้อมูลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น)

เว็บการรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น http://reg2.kku.ac.th/eregistration/2553/directadmission53.asp

เว็บการรับตรงวิธีพิเศษของคณะทันตแพทย์ มข. (DTX) http://reg2.kku.ac.th/eregistration/eregistration53_dtx_intro.asp

เว็บการรับตรงโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม มข. http://www.dentistry.kku.ac.th/firstyear2010/index.htm

น้องๆ ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกด้วยนะครับ พิมพ์ค้นหาจาก Google ได้ไม่ยาก

จบผู้ช่วยทันตกรรมแล้วเรียนต่อที่ไหนได้บ้างค่ะที่เกี่ยวกับทางด้านทันตะ

ตอบคุณนันทพร

ผู้ช่วยทันตแพทย์ใช้เวลาเรียน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถทำงานได้เลย แต่หากต้องการเรียนต่อเป็นทันตภิบาลหรือทันตแพทย์ ก็คงต้องสอบเข้าตามปกติครับ มีผู้ช่วยทพ. หลายคนทำงานไปสักระยะหนึ่ง ก็เรียนต่อปริญญาทางด้านอื่นๆ โดยเรียนกับมหาวิทยาลัยเปิด เช่น รามฯ มสธ.

อาจารย์อ๊อด

ตอนนี้หนูกำลังจะขึ้ม.6ค่ะ หนูอยากเป็นทันตแพทย์มากอยากให้อาจารช่วยแนะนำว่าข้อสอบก่อนสอบเข้ายากขนาดไหนและออกมาแนวไหนคะ

่เพราะหนูยังไม่ค่อยได้รู้และมีคนแนะนำเลยคะ่ ค่าใช้จ่ายอย่างไรต้องเตรียมตัวอย่างไรและช่วยแนะนำมหาวิทยาลัยที่เปิดสอบด้วยนะคะช่วยตอบทาง e-mail ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ตอนนี้กำลังเรียน food-tech ขึ้นปี2 ครับ เมื่อจบ ป.ตรี ไปแล้วสามารถที่จะไปสมัครเรียนทันตฯ ที่ มธ.ได้รึปล่าวครับ เพราะเป็นความฝันมากเลยในอาชีพนี้แต่ตอนแอดไม่ได้อะครับ ตอนนี้เกรดเฉลี่ย ก็ 3.85 ครับ พอจะมีคุณสมบัติบ้างไหมครับ รบกวนช่วยตอบด้วยนะครับ...

แล้วที่ มธ. จบป.ตรี แล้วต้องไปเรียนกี่ ปีครับผม.. แล้วถ่ามีรายวิชาบางตัวที่เรียนจากป.ตรีไปแล้วต้องไปลงเรียนใหม่รึปล่าวครับ...

อาจารย์ช่วยตอบคำถามข้างบนด้วยนะคะ เพราะอยากรู้เหมือนกันค่ะ จบปตรีแล้ว แต่ตอนนี้อยากเรียนทันตแพทย์มากๆค่ะ

โปรดศึกษารายละเอียดตามที่อยู่ข้างล่างนี้ครับ

http://www.dentistry.tu.ac.th/Dentistry/index/Text/14_12_09_002.pdf

น้องๆ คงต้องหัดสืบค้นข้อมูลมากขึ้นกว่านี้นะครับ เรามีลิงก์คณะทันตแพทยศาสตร์ทั้งหลายในหน้าเว็บไซต์ของ มข. ที่ www.dentistry.kku.ac.th ครับ

ขอให้โชคดี

นู๋อยากทราบว่า

ถ้านู๋ไม่ได้เรียนสาย วิทย์ - คณิตมา สามารถเรียนคณะทันตแพทย์ได้หรือเปล่าค่ะ

และถ้าเรียนสาย อังกฤษ - คณิตมา สามารถเข้าคณะอะไรได้บางค่ะ

ช่วยตอบนู๋หน่อยนะค่ะนู๋กังวลมากเลย

รบกวนตอบที่อีเมล์ของนู๋ได้ไหมค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เกรดเฉลี่ยม.4ไม่ถึง 3.00 มีโอกาสจะได้เรียนทันตเเพทย์หรือป่าวค่ะ

หนูเรียนสายวิทย์-คณิตค่ะ

อาจารย์ DTX สอบเข้ายากมากมั้ยคับ

อาจารย์ครับ คือผมมีคำถามอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าถ้าผมไปเรียนต่อทันตแพทย์ที่ต่างประเทศ อาทิเช่น ฟิลิปปินส์ จีน หรือประเทศ สิงคโปร์ นั้น ในความคิดเห็นของอาจารย์ อาจารย์คิดอย่างไรกับการไปเรียนทันตแพทย์ที่ต่างประเทศบ้างครับ ทั้งข้อดีและข้อเสียครับผมยินดีรับคำแนะนำ คือตอนนี้ผมกำลังจะจบพยาบาลที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครับ เลยอยากไปต่อทันตแพทย์ ส่วนที่ธรรมศาสตร์นั้นผมเกรงว่าผมจะมีหน่วยกิตทางเคมี กับ ฟิสิกส์ไม่พอสิครับแม้ว่าตอนนี้เกรดรวมของผมจะ3.5กว่าก็ตาม เพราะมหาลัยของผมไม่ได้เรียนสองวิชานี้เยอะครับ เน้นวิชาหลักๆมากกว่าครับ หรือถ้าอาจารย์มีคำแนะนำมหาวิยาลัยในไทยที่ไหนที่เค้าเปิดโอกาสคนจบตรีเรียนต่ออาจารย์ช่วยแนะนำด้วยนะครับ

ยังไงผมต้องขอคำชี้แนะด้วยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ/เอส

ทันตแพทย์จบจากต่างประเทศจะต้องสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพของทันตแพทยสภาก่อน จึงจะประกอบวิชาชีพได้ครับ

สำหรับคณะทพ. ที่รับนศ. ที่จบป. ตรีแล้ว เข้าใจว่าน่าจะเป็นม. ธรรมศาสตร์ ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูครับ

อาจารย์อ๊อด

อาจารย์อีอดครับ ผมเป็นนิสิตทันตแพทย์สถาบันแห่งหนึ่งตอนนี้ก้ปีสี่แล้ว ผมอยากจะระบายทุกข์ให้อาจารย์ฟังสักหน่อยครับ

ขอย้อนไปตอนก่อนเข้าคณะ ตอนปีหนึ่งพอรู้ว่าผมจะได้เรียนคณะนี้รู้สึกดีมากๆ รู้สึกภูมิใจมากๆ วาดฝันไว้อย่างสวยหรู

ปีหนึ่งเรียนวิชาทั่วไปเรื่อยๆ ปีสองเริ่มเรียนวิชาทางการแพทย์ อาทิ กายวิภาค สรีรวิทยา ยิ่งชอบเพราะผมชอบชีววิทยามากๆ

เกรดช่วงนี้กำลังสวยหรู แต่แล้วเหมือนการเรียนเริ่มสะดุดตั้งแต่เจอแล๊ปตัวแรก คือ dental anatomy การนั่งหยดwax ทำขี้ผึ้ง

ทำให้ผมรู้สึกเริ่มมีปัญหา รู้สึกเริ่มแย่ เพราะhand skillแย่มากๆเลย พอปีสามเทอมสอง กรอฟันdentoform ก็แย่อีก

พวกแล๊ปprosผมก็ดรอป เทอมนี้ปีสี่ผมดร๊อปทั้งเทอมเลยfailมากๆ กลัวเรียนไม่จบ กลัวทุกอย่างเลย เรียนอุดฟัน ก็ตราฟอะมัลกัมไม่ได้เรื่อง fail มาก เทอมนี้เลยขออาจารย์ดรอป

อาจารย์อ๊อตพอจะแนะนำช่วยเหลือผมหน่อยครับ

คืทอว่าตอนนี้หนูอยู่ม.3เเต่ว่าหนูอยากเรียนทันตเเพทย์มากเเต่หนูก็ม่ายรู้ว่าจะเอ็นติดหรือปล่าวค่ะเเละก็ไม่รู้ว่าถ้าเอ็นติดจะเรียนไหวหรืดปล่าวทำไงดีค่ะคือว่าอยากเรียนมากค่ะเเล้วมันจะสายไปปล่าวค่ะที่เตรียมตัวเข้าหมาวิทยาลัยค่ะ

ตอบธชาธร อยากฝากให้น้องๆ ที่อยากเรียนทพ. อ่านความในใจของพี่ธชาธรด้วย

น้องๆ ม. ปลายหลายคนอาจมองเส้นทางการเรียนทพ. ไม่ทะลุ แม้กระทั่งปี 1 เพราะยังห่างไกลเนื้อหาของความเป็นทพ. อยู่มาก ต้องขึ้นมาถึงปี 3 แล้วจึงจะเจอของจริง ดังนั้น การตัดสินใจเรียนทพ. จึงไม่ใช่แต่เป็นคนชอบเพราะเห็นคนอื่นเขาเรียนกัน หรือชอบเพราะชอบวิชาชีวะ เท่านั้นครับ

ทีนี้ ถ้าเราได้เข้ามาเรียนแล้ว เจออุปสรรคจะทำอย่างไรดี  ก็มีทางเลือกอยู่สองอย่างครับคือ "สู่กับมัน" หรือ "ถอย"

นศ. จำนวนหนึ่งไม่ได้มีพรสวรรค์ด้านทักษะในงานแล็บมาก่อน  แน่นอนว่าแรกๆ ชิ้นงานอาจแย่สุดๆ  แต่ด้วยความพยายามก็สามารถค่อยๆ พัฒนาฝีมือให้ผ่านมาตรฐานจนได้  บางคนต้องฝึกฝนอย่างมากเป็นพิเศษกว่าคนอื่น

เคล็ดลับสำคัญที่ทำให้พี่ๆ หลายคนพยายามฝ่าฟันผ่านอุปสรรคเหล่านั้นจนได้  อาจารย์คิดว่าอยู่ที่ ต้องคิด positive (บวกๆ) ครับ

น้องต้องไม่ลืมเจตนา หรือเป้าหมายของตนเองที่เข้ามาเรียนในวันแรก  และมองอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในระหว่างการเรียนว่าเป็น"โอกาส"ในการพัฒนาตนเองให้เป็นทันตแพทย์ที่ดี และเก่งที่สุด  ต้องรู้จักผ่อนสั้น ผ่อนยาว  ไม่ใช่เรามีอุปสรรคคนเดียวหรอกครับ  ไม่ใช่เราที่ฝีมือแย่ที่สุดในชั้นหรอกครับ  เหนื่อยนักก็พักเสียบ้าง  หมั่นเข้าหาอาจารย์เพื่อขอคำแนะนำ หรือขอฝึกฝนเพิ่มเติมจากอาจารย์ที่เข้าใจเรา  มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ เพราะสามารถพัฒนาตนเองได้ ท่านผู้รู้สอนไว้อย่างนี้

อาจารย์อยากบอกว่า มีเพื่อนๆ หลายคนตัวเองไม่อยากเรียนทพ. แต่ต้องเรียนเพื่อพ่อแม่  เมื่อมีปัญหาอุปสรรคคล้ายๆ กับน้องธชาธร ก็ไม่สามารถถอยได้  เห็นแก่พ่อแม่ เพื่อนๆ เหล่านี้น่าสงสารมากเพราะเหมือนไม่มีทางเลือก

ถ้าธชาธรเป็นคนหนึ่งที่มี "ทางเลือก"  ก็ถือว่าโชคดีกว่าเขา  และคงต้องตัดสินใจว่าจะเลือกทางไหนเอง

 

ขอบคุณอาจารย์อ๊อดมากๆครับ

ช่วง สองสามวันที่ผ่านมา ผมตัดสินใจใหม่แล้วว่าผมจะสู้ต่อ พ่อแม่ก็ผมก้เริ่มเข้าใจแล้ว ท่านกล่าวไว้ว่าถึงแม้จะเรียนซ้ำ อีกสามปีก็ยังดีกว่าไปเรียนปีหนึ่งใหม่(คือตอนแรกผมกะจะไปสอบเข้าแพทย์รังสิตใหม่ครับ ผมได้อ่านหนังสือไปแล้วนะครับ )แต่ผมลองคิดใหม่ ทำไมปัญหาแค่นี้ผมถึงท้อ ผมอุตส่าห์ได้โอกาสมายืนอยู่ ณ จุดๆนี้ที่หลายๆคน นับหมื่นแย่งชิง ผมจะลาออกไปทำไม จะไปสอบใหม่อีกทำไม ไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ทำไม ผมค่อนข้างสับสนกับคำว่าแพทย์กับทันตแพทย์ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ซึ่งตอนนี้ก้เริ่มรู้ชักแล้วว่าแตกต่างกันมาก เอาละครับ ผมจะพยายามแม้มีอุปสรรคบ้าง แต่่การดร๊อปครั้งนี้เปนบทเรียนของผม (แอบเสียดายเวลานิดๆ แต่ถือเปนสิ่งที่ทำให้ผมเริ่มปลงตก)

เอาละคับปิดเทอมต.ค.นี้ผมจะไปเรียนแล๊ปพรอสกับน้องปีสามแล้วมาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ

น้องธชาธร

ขอเป็นกำลังใจให้สุดๆ ครับ ^^v

น้องธชาธร

สู้นะพี่ก้อเป็นอีกคนที่อยากเรียน และกำลังจะไปสอบของ มธ.

อยากจะถามอาจารย์หน่อยค่ะว่า หนูไม่ชอบการเรียนทันตหรอกค่ะ แต่คุณแม่หนูเค้าทำฟันปลอมส่งคุณหมอที่คลินิคต่างๆอ่ะค่ะ

หนูก็เลยคิดที่อยากจะทำหนูก็เชื่อนะค่ะว่าถ้าพยายามก็คงทำได้ แต่ตอนนี้หนูอยู่ม.๓แล้วยังตัดสินใจไม่ได้ ช่วยให้คำปรึกษาหน่อยได้ไหมค่ะ พอหนูไปดูในเว็ปของมหาลัยแล้วรูสึกว่ากลัวเข้าไม่ได้ ไม่รู้จะทำยังไง แล้วก็รู้สึกว่าจะรับจากภาคอีสานเป็นส่วนมาก ก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี ถ้าถามว่าเค้าอยากเข้าไหม ก็อยากเข้านะค่ะ ช่วยใคปรึกษาหน่อยได้ไหมค่ะ

น้องนิวเคยช่วยคุณแม่ หรือดูคุณแม่ทำชิ้นงานฟ้นปลอมบ้างไหมครับ รู้สึกว่าตัวเองชอบหรือเปล่าล่ะครับ งานเหล่านี้เหมือนงานศิลปะที่ต้องอาศัยทักษะ และต้องการการฝึกฝน อดทนพอสมควร น้อยคนนักที่จะทำได้ดีตั้งแต่ครั้งแรก

หากคิดว่าชอบ ก็ต้องเตรียมตัวทำคะแนนวิชาหลักต่างๆ ที่ต้องสอบเข้าคณะทันตแพทย์ให้เต็มที่นะครับ ตอนนี้อยู่ ม. 3 น่าจะยังมีเวลาเพียงพอครับ

สำหรับเรื่องโควต้าจังหวัด ลองศึกษาโควต้าของแต่ละมหาวิทยาลัยดีๆ อาจพอมองเห็นช่องทางว่าควรจะเลือกที่ไหนดีครับ

ขอบคุณอาจารย์มากนะค่ะ มันมีหลายมหาลัยก็จริงค่ะ แต่ต้องการที่จะเข้าม.ขอนแก่นหรือเชียงใหม่ค่ะ จะรู้สึกว่าชอบมากกว่า

แล้ววิชาอะไรบ้างค่ะที่จะเป็นหลักๆในการสอบเข้า จะได้ไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมอ่ะค่ะ แล้วที่ มข. เค้ารับนศ.น้อยมากเลยค่ะ ก็กลัวว่าจะไม่ติด หนูเป็นคนความจำดีนะค่ะ แต่ว่าไม่ค่อยเก่งคณิตเลยก็เลยกลัว ส่วนวิชาอื่นๆๆก็พอไปได้ค่ะ หนูคิดว่าต่อจากนี้ไปก็เริ่มจะลองนั่งดูเค้าก่อน...แล้วค่อยให้แม่สอนน่าจะดีไหมค่ะ แต่หนูเคยลงบัญชี ดูตำแหน่งฟัน ลองแว็กดูแล้วนะค่ะก็ทำได้แต่ไม่เป็นรูปทรง แล้วตอนแกะมันจะติดอยู่อ่ะค่ะก็เลยไม่สวยสักเท่าไร่ (หนูเป็นคนใจร้อนนะค่ะ ขี้หงุดหงิด ไม่ค่อยอดทน แต่พอได้ทำก็รู้สึกว่าใจเย็นโดยอัตโนมัติไปเลยค่ะ) แม่หนูเค้าชอบบอกหนูว่า "นิวไม่อดทนแล้วนิวเป็นยังงี้ใครจะสอนใครจะบอกนิวได้หล่ะลูก" แม่เค้าชอบพูดอย่างงี้มากจนทำให้ตัวของหนูเปลี่ยนไปมาก หนูเคยคิดนะว่าหนูจะเรียนสายศิลป์คำนวณ แล้วก็จะเอ็นคณะครุหรือศึกษา แต่พอตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยน เราน่าจะสืบทอดกิจการต่อจากแม่มากกว่าเพราะเงินมันก็น่าจะดีกว่าด้วย ช่วยให้คำปรึกษาหรือตอบคำถามหนูหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ....น้องนิวค่ะ

ตอบน้องนิว ใจเย็นๆ และค่อยๆ ศึกษาและตรวจสอบใจตัวเองนะครับ ว่าทันตแพทย์คือวิชาชีพที่เหมาะกับเราหรือไม่ (ลองอ่าน comment อื่นๆ ในบันทึกนี้ด้วย) "อดทน แต่ต้องไม่ทำให้ตัวเองเครียด" เป็นคุณสมบัติสำคัญที่จะทำให้เรียนทันตแพทย์ได้อย่างราบรื่น อาจารย์ได้แนบไฟล์เนื้อหาและสัดส่วนคะแนนการสอบรับตรงของ มข. ปี 54 ไว้ให้ในบันทึกนี้ตอนต้นแล้ว ลองศึกษาดูนะครับ

อยากทราบว่าจบแล้วได้งานเลลยไหมค่ะ ??

ผมเป็นคนหนึ่งละที่อยากเรียน ทันตแพทย์ ผมไม่ค่องเก่งภาอังกฤษ เท่าไร แต่วิทย์ ก็พอเก่งบ้าง ผมจะไปรอดในทาง

ทันตแพทย์หรือปล่าวครับ

อาจารย์ครับ อยากทราบว่าเรียน ทันตแพทย์ กับ เภสัชกร นั้นมีความยากแตกต่างกันมากไหมครับ

คือผมชอบทั้งสองอย่าง ผมอยากจะไปสอบเข้า 2 คณะนี้ แต่ไม่รุ้ว่าผมจะไหวหรือเปล่า ผมชอบเรียนชีวะ

แต่ผมไม่เก่งคำนวณเอามากๆน่ะครับ

ตอบน้อง aek

อาจารย์ไม่ทราบรายละเอียดของการเรียนคณะเภสัชครับ แต่เท่าที่พอรู้ต้องมีการท่องจำชื่อยาค่อนข้างมาก และต้องมีปฏิบัติการในห้องทดลอง (เกี่ยวกับด้านเคมีของยา) ส่วนการเรียนทันตแพทย์ ก็ต้องท้องจำเช่นกันแต่จะเป็นเนื้อหาด้าน biology anatomy และโรคต่างๆ เสียส่วนใหญ่ และมีปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการตกแต่งงานปูน งานขี้ผึ้ง ฯลฯ ซึ่งเน้นทักษะมือเป็นหลัก

ทั้งสองคณะผมเชื่อว่าใช้คณิตศาสตร์น้อยกว่าที่เรียนตอนม. ปลาย อย่างไรก็ตามคณิตศาสตร์อาจจำเป็นตอนสอบแข่งขันเข้าครับ อาจต้องไปดูคะแนนผลสอบของคณะทั้งสองประกอบด้วย

เป็นผู้ปกครองค่ะ สอบถามเกี่ยวกับลักษณะการเรียนของทันตแพทย์ค่ะ น้องที่จะเรียนเป็นผู้ชายและไม่ค่อยจะมีศิลปะในเท่าไร เรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ได้ดี จะได้เรียนได้ไหมคะ ผู้ปกครองกังวลเกี่ยวกับศิลปะเค้าค่ะกลัวเค้าจะทำได้ไม่ดี

ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการตกแต่งงานปูน งานขี้ผึ้ง เป็นอย่างไรค่ะ

และถ้าอยากเรียนทางทัฑตแพทยศาสตร์ต้องเตรียมตัวอย่างไร

ต้องใช้Gat-pat เท่าไรค่ะ แล้วใช้ pat อะไรบ้าง

ขอบคุณค่ะ

ด.ญ.ชนาธินาถ อินทร์อร

สวัสดีค่ะอาจารย์หนูอยากถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของอนาคตในวันข้างหน้าของหนูค่ะ หนูตั้งเป้าหมายไว้ว่าในอนาคตจะเป็นทันตแพทย์ค่ะความฝันนี้อยากเป็นมากกกกกกกกกกกค่ะ แต่มีปัญญาหาตรงที่ว่าประถมโรงเรียนของหนูเป็นโรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งใน จ.พิษณูโลกมีนักเรียนไม่มากไม่ถึงพันคน ตอนนั้นหนูอยู่ป๖ค่ะหนูก็ตั้งใจเรียนมากค่ะเพราะตอนนั้น

เป็นช่วงที่สอบแข่งขันจะเข้ามัธยมต้นค่ะคือ ม.๑ ตอนรุ่งเช้าตีห้าลุกขึ้นมาอ่านหนังสือที่ไปเรียนพิเศษนอกโรงเรียนเผอิญเรียนอยู่ในสถาบันกวดวิชาของจังหวัดเข้าใจแล้วสามารถตอบได้ ครูและเพื่อนๆบอกว่ายังไงก็ต้องสอบได้อยู่แล้วแต่พอมาสอบโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดที่หนูอยากจะเข้าไปเรียนมากที่สุดพอมาสอบเข้าจริงๆปรากฏวาสอบไม่ได้ หนูเสียใจมากค่ะที่หนูสอบไม่ได้หนูนึกถึงอนาคตในวันข้างหน้าอยากเป็นทันตแพทย์ไม่รู้จะเป็นได้หรือเปล่า ขนาดสอบเข้ามัธยมต้นยังสอบไม่ได้เลย หนูกลัวทำความฝันของหนูไม่สำเร็จ แต่หนูก็จะพยายามทำความฝันให้สำเร็จค่ะจะไม่ท้อถอยค่ะอยากจะามคูณครูว่าหนูเรียนสายวิทย์ คณิตอยู่ค่ะ ชอบเรียนวิชาวิทย์มากเลยค่ะพอเรียนแล้วสนุก คณิตก็ชอบค่ะ แต่ติดขัดอยู่ตรงวิชาอังกฤษเกรดเฉลี่ยม.๑ได้๓.๘๒อยากถามคูณครูว่าพอที่จะเป็นทันตแพทย์ได้ไหมค่ะ แต่หนูจะทำความฝันให้สำเร็จค่ะ เพราะความสำเร็จก็จะผ่านอุปสรรคต่างๆเสมอถึงจะไปถึงความสำเร็จ ช่วยให้คำแนะนำหนูหน่อยค่ะติดต่อมาที่ chanatinad_123@hotmail.com แอดเดรส 0839609401

ถ้าหนูปั้นงานชิ้นเล็กๆไม่เก่งนี่สามารถเรียนทันตแพทย์ได้มั้ยคะ?

อยากรู้ว่าเรียนเกี่ยวกับอะไร ค่าใช้จ่ายแพงรึเปล่า

เรียนทันต จบแล้วได้ทำงานที่ไหนหรืออย่างไรค่ะ

สวัสดีคะ อาจารย์อ๊อด

พอดีว่าลูกสาวของดิฉันตอนนี้อยู่ม. 5 แล้วคะ เค้ามีความตั้งใจที่จะเรียนทันตแพทย์มาก ๆ แต่เค้าก็ไม่ใช่คนเก่งมากที่สุดของห้องแต่ก็ไม่ขี้แหร่คะ ตอนนี้เค้าพยายามทำเกรดให้สามารถสมัครเข้าทันตแพทย์ให้ได้อยู่คะ เพราะเห็นว่าจะต้องได้เกรดเฉลี่ยที่ 3.5 ใช่ไหมคะ พอดีดิฉันอยากทราบรายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียนคะ ว่าแต่ละเทอมประมาณเท่าไหร่คะ และช่วงไหนต้องมีการซื้อเครื่องมือ และเครื่องมือแพงไหม ดิฉันจะได้เตรียมความพร้อมเรื่องการเงินไว้ก่อนคะ

ขอบคุณคะ

อันที่จริง ค่าเรียนในแต่ละเทอมเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยตามปกติครับ

ส่วนเครื่องมือต่างๆ นั้น นักศึกษาจะได้รับจากคณะอยู่แล้วโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะถือว่าเป็นโครงการทพ. ใช้ทุน ยกเว้นนักศึกษาทำของหาย ก็ต้องซื้อมาทดแทน

ส่ิงที่นศ.​จะต้องรับผิดชอบเอง มักจะเป็นค่าวัสดุส้ินเปลืองต่างๆ เช่น หัวกรอฟัน ซี่ฟันปลอมสำหรับฝึก วัสดุพิมพ์ปาก ขี้ผึ้ง ฯลฯ อย่างไรก็ตาม คณะจะแจกวัสดุสิ้นเปลืองเหล่านี้จำนวนหนึ่งเป็นพื้นฐานก่อน ถ้านักศึกษาใช้ไม่พอ จึงต้องซื้อเอง

ดังนั้น ค่าเครื่องมือและวัสดุพื้นฐานสำหรับการเรียนทันตแพทย์จึงไม่น่าจะมากนักครับ ถ้านักศึกษามีความระมัดระวัง

ตอบน้องพลอย

1. ปฏิิบัติการแต่งขี้ผึ้ง เป็นการฝึกให้นักศึกษาคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือ และรู้จักรูปร่างของฟัน รวมถึงนำไปใช้ในการทำฟันปลอม การฝึก อาจารย์ก็จะมีแบบฝึกหัดให้นศ.​ทำไปทีละขั้นตอน บางคนมีพรสวรรค์ฝีมือดี ก็จะทำได้เร็ว แต่คนส่วนใหญ่ใช้พรแสวง คือต้องฝึกมากหน่อย แต่สุดท้ายก็ทำได้ไม่ต่างกัน ถ้ามีความอดทนครับ

2. คะแนน GAT และวิชาที่ต้องสอบเพื่อเข้าทันตแพทย์ น่าจะหาดูได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือจากหนังสือเตรียมสอบที่วางขายตามร้านหนังสือนะครับ (อันนี้ไม่ค่อยแน่ใจ)

ตอบน้องชนาธินาถ อินทร์อร

ขอชมเชยที่น้องเป็นคนมีความมุ่งมั่น และมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน เชื่อว่า คุณลักษณะเช่นนี้ อย่างไรก็คงจะได้เข้าเรียนในคณะที่ดีๆ อย่างแน่นอนครับ

คนเราทุกคนไม่ได้เก่งมาแต่เกิด ทุกครั้งที่เราพลาด จะทำให้เรารู้ว่าเราต้องปรับปรุงอะไร

ดังนั้น น้องยังมีเวลาอีกพอสมควรในการปรับปรุงจุดอ่อนของตัวเองนะครับ

คณิตศาสตร์ ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ ล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญในการสอบเข้า ขอให้โชคดีในการพัฒนาตนเองให้เก่่งขึ้นเรื่อยๆ ครับ

ไม่ค่อยเก่ง อังกิดอะค่ะ เเนะนำวิธีหน่อยได้ไหมค่ะ

สวัสดีคะ อาจารย์อ๊อด

อยากทราบว่า ข้อสอบความถนัดของทันตแพทย์ ที่เห็นเค้าว่าต้องสอบฝนชอร์ด เป็นอย่างไรหรือคะ ลักษณะการสอบและการให้คะแนนคะ อยากทราบมากเลยคะ

ขอบคุณคะ

อาจารย์คะคือหนูไม่เก่งงานด้านฝีมือเลยอ่ะค่ะ ศิลปะวาดแมวยังไม่เป็นแมวเลยจะมีโอกาสเรียนไหวไหมคะ ทั้งๆที่ใจเราก็อยากจะเป็นหนูคิดว่าถ้าเรียนแล้วเราก็ต้องสู้ แต่ก็ยังกังวลว่าจะไปรอดไหม

หนูอยากทราบว่าหนูเรียนศิลป์คำนวณแต่ว่าหนูก๊มีเรียนเคมี ชีวะ ฟิสิก เหมือนคนอื่นเค้าน่ะค่ะ

คือว่าหนูอยากเรียนทันตะมากเลยค่ะหนูจะมีโอกาสได้เรียนเหมือนคนอื่นเขาไม่ค่ะ

ผมอยากทราบว่า ผมไปเรียนทันตแพทย์ที่ฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปี 2013 สภาทันตแพทย์เค้าจารับรองหรือป่าวครับ เห้นเค้าว่าไม่ได้นะครับ ยังงไงก็ช่วยตอบผมทีนะครับ ขอบคุนล่วงหน้านนะครับ

ตอบน้องพลอย ปลื้มจิต formula1 หนูรุ้ง

1. ทักษะด้านฝีมือ ไม่ดี แต่ถ้าชอบ พัฒนาได้ ต้องมีความพยายามครับ

2. ศิลป์คำนวณ อาจารย์คิดว่าอาจไม่เข้าคุณสมบัติสอบเข้าทันตแพทย์นะครับ ลองปรึกษาอาจารย์แนะแนวที่รร. ดู

3. การสอบความถนัดทางทันตแพทย์ ที่เป็นภาคปฏิบัติ น่าจะพิจารณาจากความเรียบร้อยของงาน ความถูกต้องของงาน(เช่น ขนาด รูปร่าง)อาจารย์ไม่เคยเห็นข้อสอบ ตอบได้แค่นี้ครับ การฝึกฝนเช่น ลองหัดเหลาชอล์คให้ได้ขนาด 1x1x1 ซม. เป็นต้น

ตอบคุณ zonnan

เข้าใจว่า ทพ. ที่จบจากต่างประเทศต้องมาสอบวัดคุณสมบัติ เพื่อขอใบประกอบโรคศิลปะ ก่อนรักษาผู้ป่วยครับ สอบถามรายละเอียดจากทันตแพทยสภาดูได้ครับ หรือเข้าดูเว็บ www.dentalcouncil.or.th

สอบสัมภาษณ์ ทันตแพทย์ ผู้ถูกสัมภาษณ์จะโดนถามเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ แล้วตอบคำถามแบบใดจึงจะดี

ตอบคำถาม การสอบสัมภาษณ์คือการที่กรรมการจะได้มีโอกาสพบหน้าว่าที่นักศึกษาใหม่ ที่ผ่านการสอบข้อเขียนมาแล้ว โดยปกติ เป็นการพูดคุยซักถามได้ทุกเรื่อง บางครั้งอาจมีการทดสอบอารมณ์ หรือทัศนคติบ้าง เพราะการเข้ามาเรียนทันตแพทย์จะต้องมีการควบคุมอารมณ์ให้ได้ และควรมีทัศนคติต่อวิชาชีพที่ดีครับ การสัมภาษณ์ไม่มีการให้คะแนนหรือตัดเกรดครับ มีแต่ ผ่าน กับ ไม่ผ่าน

อาจารย์อ๊อด

อยากทราบว่าหลักสูตรทันตเเพทย์ปริญญาตรีมีที่ไหนที่เปิดสอนบ้างเเล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดมันประมาณเท่าไร.....อยากทราบเพื่อเตรียมตัว..ตอนนี้อยู่ม.3เองเเต่อยากวางเเผนอนาคตไว้

คำถามน้องนลินนิภา  :

อยากรู้ว่าเรียนอะไรบ้างต้องเตรียมอ่านวิชาอะไร อยู่ม.5 แล้วอ่ะค่ะถ้ามีเวลาช่วยตอบเมลล์ที

คำตอบ:

การสอบเข้าเรียนคณะทันตแพทย์ มข. ทำได้ 4 ช่องทางคือ

1. สอบผ่านโครงการ DTX ใช้ข้อสอบชุดเดียวกับการสอบ MDX คือเป็นข้อสอบที่ใช้คัดนักเรียนดีเด่น

2. สอบผ่านโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม (มีเงื่อนไขต้องใช้ทุนในรพ. สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น ลองเช็คจังหวัดที่มีสิทธิ์จากเว็บไซต์คณะทพ. ในปีการศึกษานั้นๆ เพื่อ update) ใช้ข้อสอบของ มข. 

3. สอบผ่านโควต้าภาคอีสาน (นร. ที่มีภูมิลำเนาในภาคอีสานมีสิทธิ์หมด) ใช้ข้อสอบของ มข.

4. สอบ admission (นร. ทั้งประเทศมีสิทธิ์) ใช้คะแนนตามระบบ admission

ไม่ว่าจะสอบผ่านช่องทางไหน คะแนนวิชาหลักก็ต้องทำให้ได้ดี (อย่างน้อย 30% ขึ้นไป) แต่ต้องไม่ลืมว่าเรามีคู่แข่งที่เก่งทั้งนั้น จึงต้องทำทุกวิชาให้ดีที่สุดครับ

น้องสามารถเช็ครายละเอียดวิชาที่สอบได้จากเว็บรับตรงมข. ปี 2555 นะครับ ปีหน้าก็คงไม่ต่างไปมาก http://reg2.kku.ac.th/eregistration/index.asp

อาจารย์อ๊อด

 

สัวสดีค่ะ อาจารย์อ๊อด หนูเป็นนักเรียนพยาบาล ชั้นปีที่4 ค่ะ หนูอยากทราบเกี่ยวกับ การรับสมัครผู้ที่จบปริญญาตรีจากสาขาวิชาอื่น ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ค่ะ ว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง ใช้เกณฑ์ในการตัดสินอย่างไรคะ การเรียนทันตแพทย์ เป็นความใฝ่ฝันของหนูตั้งแต่ ม.ปลาย แต่ด้วยเนื่องจากแอดมิชชั่นไม่ติด และที่บ้านอยากให้เรียนพยาบาลไปก่อน ตอนนี้ก็เรียนใกล้จบแล้ว ก็คิดว่าจะทำงานสักพักเก็บเงินไว้เรียนเอง และหนูอยากจะทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงให้ได้ จึงอยากทราบรายละเอียดค่ะ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสอีกครั้ง
ขอบพระคุณอาจารย์อ๊อดค่ะ

หนูอยากเรียนทันตแพทย์มาก ๆๆๆ แต่เกรด 4 เทอม หนู ได่แค่ 2.93 ตอนนี้ หนูอยู่ ม.6 แล้ว เหลือเวลาทำเกรดอีกแค่ 1 เทอม เท่านั้น เห้อ ๆ ไม่รุ้ว่าเกรดจะ พอสมัครันตแพทย์รึป่าว น๊า อาจารย์ อ๊อด ^^ พูดแล้ว ก็เศร้า TT

สวัสดีค่ะอาจารย์ คือว่าตอนนี้หนูอยู่ชั้นม.5แล้วค่ะที่ผ่านมาหนูไม่แน่ใจว่าหนูอยากเป็นอะไรจนกระทั่งวันนี้หนูก็เริ่มหนักใจขึ้นไปอีกค่ะว่าควรจะเรียนอะำไรด้วยเหตุว่าหนูเคยอยากเป็นแำพทย์ค่ะแต่หนูคิดว่าเป็นคณะที่สูงเกินไปคงเรียนไม่ไหวแต่เมื่อไม่นานมานี้เำำำพื่อนชวนสอบค่ายทันตะค่ะ หนูว่าน่าสนใจค่ะเลยสมัครตามเำพื่อนแต่จะติดไหมก็ไม่ทราบค่ะ อีกอยากหนูอยากมีเวลาอยู่กับครอบครัวด้วยค่ะ ทำงานใกล้บ้านมีเวลาว่างบ้าง(สนใจมากตรงที่ไม่ต้องเข้าเวรเหมือนแพทย์^)พี่ๆหลายคนบอกว่าต้องใจถึงด้วย หนูไม่แน่ใจค่ะว่าใจถึงไหมแต่ถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นหนูสามารถมีสมาธิที่นิ่งได้่(เกี่ยวไหม?)หนูควรจะเลือกทันตะดีไหมคะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ:D

สวัสดีค่ะอาจารย์  คือ  หนูอยากปรึกษาอาจารย์นะค่ะ หนูเป็นเด็กคนหนึ่งซึ่งอยากมีอนาคตที่ดี อยากทำงานได้เงินเยอะๆๆๆ มาดูแลพ่อแม่ผู้ที่มีพระคุณต่อหนูอย่างมาก   ตั้งแต่หนูเป็นเด็กพี่ของก็บอกหนูเสมอว่าต้องเป็นพยาบาล เป็นหมอ เป็นอะไรที่เกี่ยวกับแพทย์   พอโตหนูก็เริ่มสับสนกับชีวิตแล้ว แต่ก็ยังอยากเป็นเกี่ยวกับแพทย์ หนูพยายามคิดอยู่ ด้วยความลังเลหนูจึงหาทางออกไม่เจอค่ะอาจารย์   ตอนนี้หนูเรียนอยู่ชั้น ม.4 หนูอ่อนวิชาหลักมาก แต่ก็พอไปได้อยู่ ขอความกรุณาช่วยให้คำปรึกษาที่ดีต่อหนูด้วยนะค่ะ

น้องณัฎฐา ปรัชญานันท์ Wafer ต้องขอโทษด้วยครับ อาจารย์ไม่ได้เข้ามาตอบคำถามนานไปหน่อย เลยไม่ได้ใ้ห้คำแนะนำ แต่หวังว่าทุกคนคงได้คำตอบ ที่ทางออกสำหรับตัวเองไปแล้ว

ตอบน้องศิริลักษณ์ อยากให้กำลังใจครับ ยังอยู่แค่ม. 4 มีเวลาที่จะขยันและทำคะแนนให้ดีได้ ต้องยอมเหนื่อย อดทนทำแบบฝึกหัดและอ่านหนังสือให้เข้าใจมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาหลัก ต้องหาข้อมูลว่าพี่ๆ เขาเรียนกันอย่างไรด้วย น้องชอบการเรียนในคณะทันตแพทย์จริงหรือเปล่า อย่าเรียนตามความต้องการของคนอื่นจนลืมความชอบของตัวเอง

จริงๆ ยังมีหลักสูตรทันตาภิบาล (2 ปี) และหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (1 ปี) เป็นทางเลือกนะครับ ถ้าชอบงานในลักษณะนี้ หลักสูตรทันตาภิบาลเปิดสอนที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น http://www.scphkk.ac.th/scphkk/  (ยังมีที่ชลบุรี และยะลาด้วยถ้าจำไม่ผิด) ส่วนหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์เปิดสอนที่คณะทันตแพทย์หลายแห่ง รวมทั้้งมข. ด้วย

ตอนนี้หนูอยู่ ม.3 และการเรียนถึงระดับปานกลาง อังกฤษ คณิต วิทย์ ได้แค่ 2.5 เองค่ะ แบบนี้จะต่อม.4 แล้วเรียนสายวิทย์-คณิต เพื่อเป็นทันตแพทย์ ได้มั้ยคะ 

พี่สาวเรียนทันตเเพทย์ที่มหาลัยเอกชนทำไมกู้เรียนไม่ได้คะ

ตอบน้องจิรธิดา: น้องคงต้องขยัน และทำแบบฝึกหัดมากๆๆๆๆ กว่านี้ หากมุ่งมั่นเข้าเรียนทันตแพทย์จริงๆ  และลองอ่านความเห็นอื่นๆ ก่อนหน้าดูด้วยนะครับ

ตอบน้องสุจิตรา: อันนี้ไม่ทราบจริงๆ ครับ อาจารย์ก็เห็นสาขาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเอกชน เขาก็โฆษณาว่ากู้ยืมเรียนได้นี่ครับ

สวัสดีคะอาจารย์
   พอดีหลานเรียนจบปริญญาตรีจากอเมริกาทางด้านการแพทย์นะค่ะแล้วจบตรีที่โน้นทางมหาลัยจะให้เลือกสาขาที่ต้องการเป็นแพทย์ หลานหนูเลือกที่จะเรียนทันตแพทย์ แต่คิดอยากจะกลับมาเรียนที่มหาลัยที่ประเทศไทยค่ะ.เนื่องจากค่าใช้ใจ่ายที่โน้นแพงมากค่ะเลยอยากทราบรายละเอียดว่าต้องทำอย่างไรบางค่ะ...

ตอบคุณโอ๋:  เท่าที่ทราบ มีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และม. รังสิตที่รับนักศึกษาที่จบป.ตรีแล้ว โดยจะมี requirement ของคะแนนสอบแตกต่างจาก การรับเข้าผู้จบ ม. 6 ให้ลองศึกษาจากเว็บไซต์ของคณะนะครับ (ม.รังสิต http://www2.rsu.ac.th/dental/document/about/property.php)

นอกจากนี้ การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย แต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดคุณสมบัติไม่เหมือนกัน จากการสอบถามสำนักทะเบียนของมข. ได้ความว่า ผู้จบต่างประเทศก็สามารถสอบแข่งกับนร. ม. 6 ได้  หากคุณสมบัติอื่นๆ เข้าข่าย  แต่จะต้องมาสอบ GAT, PAT, วิชาสามัญ 7 วิชา (http://www.niets.or.th/index.php/exam_information/view_se1/30/8)  ฯลฯ ตามที่สาขา/คณะเขากำหนดไว้  ส่วนคะแนนบาง part เช่น GPA ม.ปลาย ถ้าไม่มีก็ต้องยอมไม่มีคะแนน (สอบถามเพิ่มเติมที่ แผนกรับเข้าศึกษา (043) 202-660)

หนูอยู่ม.4 แต่ ไม่ได้เรียนสายวิทย์คณิต แต่หนูอยากเป็นทันตแพทย์ตั้งแต่ป.4 แล้ว อยากนี้หนูจะไปสอบได้ไหมค่ะ

ตอนนี้พู่เรียนอยุม.3ค่ะ อยากรุว่า ถ้าเราไม่ได้เรียนสาย วิทย์-คณิต แล้วจะสามารถเข้า คณะหลักทันตแพทย์ ได้ไหมค่ะ!

แล้วถ้าเราท้อ.. อ่ะค่ะ ทำไงดี! แต่ว่าใจยังรักมากน่ะค่ะ ขอคำปรึกษาหน่อยน่ะค่ะ ^^

เกรด2กว่ามีโอกาศติดคณะทันตะมั้ยครับ คณะทันตะค่าประมาณเท่าไรครับ

มอ4เทอม1 ได้เกรดเฉลี่ยทั้งหมด 3.33 ชีวะ 4 ฟิสิก 3.5 เคมี 3 คณิต2ตัว 3ทั้งคู่ อังกฤษ 2.5 เเบบนี้พอที่จะเข้าได้มั้ยทันตะเเพทย์

ตอนนี้ก้ขึ้นม. 6.แล้วค่ะ อยากเรียนคณะทันตมาก ทางครอบครัวก็สนับสนุนคะ แต่อังกฤษหนูไม่ค่อยได้ แต่ภาคคำนวณก็ไอยู่ค่ะ เพราะได้เกรด 4 ตลอด ส่วนหนังสือก็อ่านบ้างค่ะแต่อ่านมากไม่ได้ คือหนูเป็นคนความจำสั้นหรือขี้ลืมอ่ะค่ะ อล้วอย่างนี้หนูจะพอเข้าคณะทันตได้มั้ยคะ

ตอบน้อง นิรันกร และน้องพรนภา

การสอบโควต้าทันตะ มข. ขณะนี้ใช้คะแนนภาษาอังกฤษ และชีวะในสัดส่วนที่สูงกว่าวิชาอื่น คงต้องฟิตมากขึ้นครับ ชีวะก็ต้องท่องจำมาก หัดจดประเด็นสำคัญและพกติดตัวเอาไว้ท่องได้ตลอดเวลา อาจใช้รูปภาพเพื่อช่วยความจำ

อย่าลืมว่า ต้องค้นหาตัวเองให้ได้ก่อนว่า อยากเรียนทันตแพทย์ เพราะอะไร ถ้าเพียงเพราะรู้สึกว่า ทำงานสบายกว่าแพทย์ ตอนเรียนอาจไม่เป็นเช่นนั้นนะครับ

คืออยากเป็นทันตแพทย์มากๆ อยู่อ.ปากช่อง เท่าที่อ่านแต่ละคอมเม้นแล้ว รู้สึกว่าถ้าเรียนตามโควต้าอาจจะมีโอกาสสอบติดมากกว่ากัน ตอนนี้อยู่ ม . 3 เอง ช่วยแนะนำม.ดีๆที่รับโควต้าด้วยครับ

นี้นู้

หนูเรียนอยู่ ม.3 แร้วอยากเป็นทันตแพทย์ แต่ยังไม่รู้ว่าต้องเรียนทางไหน ถ้าเลือกสายวิทย์-คณิต จะเรียนไหวไหม และมีมหาวิทยาลัย อะไรบ้างทัหนูจะเข้าไปเรียน และเลือกเรียน คณะอะไร

ตอบ เด็กปากช่อง และน้องนพรัตน์

ใช่ครับ การสอบผ่านโควต้ามีการแข่งขันเฉพาะนักเรียนภายในภูมิภาคนั้น เช่น โควต้ามข. ผู้มีสิทธิ์ก็มีเฉพาะนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าใจว่ามหาวิทยาลัยหลักๆ ในภูมิภาคล้วนมีระบบโควต้าหมด เช่น มช. มน. มอ. 

อีกหนึ่งช่องทางก็คือ การรับเข้าผ่านโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มฯ ซึ่งจะระบุไว้เลยว่าต้องเป็นนักเรียนจากจังหวัดใด ตรงนี้เช็คจากเว็บไซต์ของแต่ละคณะได้ครับ โครงการนี้ก็เพื่อกระจายให้จังหวัดที่ขาดทันตแพทย์มีทันตแพทย์เพิ่มขึ้น

ส่วนวิธีเตรียมตัว น้องๆ ลองอ่าน comment ที่ 4, 5 ซ้ำหลายๆ ทีครับ แล้วก็จะรู้ว่าตัวเองต้องเตรียมตัวอย่างไร

เป็นกำลังใจให้ครับ

หนูอยู่ม.2ค่ะตอนนี้

อยากเรียนทันตะมากพ่อแม่ก็ไม่ได้บังคับบอกแค่ว่าเรียนอะไรก็ได้ที่ชอบแล้วทำงานได้ก็พอ

ส่วนตัวชอบและอยากเป็นหมอฟันเพราะมีแรงบรรดาลจาก ปาร์ค ซอลซูนอะนะหมอฟันที่ดังอยู่ในตอนนี้

หนูไม่เก่งคณิตเลยอังกฤษก็พออ่านออกเขียนได้บ้างบางคำอะนะตอนนี้เรียนพิเศษอังกฤษคณิตอยู่ ถ้าจบม.3เเล้วเรียนต่อสายวิทย์-คณิตใช่ป่ะค่ะ

แล้วจบม.6ต้องเรียนต่อสายอะไรอะคะแล้วหมอฟันต้องเรียนกี่ปี

แล้วเรียนได้กี่ชั้นอะคะ( ป.ตรี ป.โท ป.เอกอะไรงี่ )

ค่าเล่าเรียนต่อเทอมกี่บาท

สอบชิงทุนเรียนเมืองนอกได้ปะคะ

ขอบคุณค่ะจะดีมากถ้าอธิบายมากกว่าที่ถามไป

ตอนนี้หนูอยู่ ม.1 ค่า เรียนสายวิทย์-คณิต วิชาคณิตก็เรียนพอได้ค่ะ เพราะคุณครูตั้งเกณฑ์ 70% ค่ะ บางครั้งก็ผ่านฉลุย บางครั้งก็คาบเส้น บางครั้งก็ไม่ผ่าน ที่ดูๆมาส่วนมากจะคาบเส้นพอดีอาค่ะ 555 ส่วนวิชาภาษาอังกฤษครูตั้งเกณฑ์ 60% วิชานี้หนูไม่ถนัดเลยอาค่ะ จะชอบคาบเส้นกับตกอาค่ะ TT ก็เลยว่าจะพยายามอ่านเยอะ ฝึกทำโจทย์ ท่องคำศัพท์ บลาๆอ่ะค่ะ เตรียม 6 ปี พอไหวไหมค่ะ555 เพราะได้ยินมาว่าจะสอบทันตะต้องเก่งคณิตกับอังกฤษอาค่ะ -0-

จากแม่คนหนึ่งทีมีลูกเรียนทันตแพทย์

มีลูกเรียนทันตแพทย์ปี 5 อยากสอบถามและปรึกษาว่า เราจะมีวิธีการให้กำลังใจลูกอย่างไรบ้างค่ะ ตอนนี้ฟังน้ำเสียงเค้าเหมือนเครียดมาก

-----------------

นศ. ทพ.เกือบทุกคนจะมีความเครียดในการเรียนทันตแพทย์โดยเฉพาะในปีที่ต้องทำคลินิก เพราะนอกจากงานที่ซับซ้อนขึ้น ต้องเตรียมตัวให้พร้อมมากขึ้นแล้ว เขายังต้องจัดการคนไข้ และต้องทำงานให้อาจารย์ถูกใจ

นศ. ส่วนมากหากมีความเครียด ก็จะหาทางระบายด้วยการเล่าให้เพื่อน หรือรุ่นพี่ฟัง หลายครั้งก็จะได้คำตอบ คำปลอบใจ จากประสบการณ์ของเพื่อนๆ พี่ๆ ทำให้รู้ว่าคนอื่นก็เจอเหมือนๆ กับตนเอง. การนั่งทำงานพร้อมกับเพื่อนๆ ก็จะช่วยลดความเครียดได้ด้วย ตัวนศ. เองก็ควรหาเวลาผ่อนคลาย ออกกำลังกายแบบที่ตัวเองขอบ

นศ. บางคนมีความเครียดมากกว่าปกติ และส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต ส่วนใหญ่จะเป็นนศ.ที่มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจน้อย ไม่เคยผิดหวัง และมักเกิดร่วมกับการที่ผู้ปกครองมีความคาดหวังสูงในตัวเด็ก ในกรณีนี้ผู้ปกครองของนศ. ควรจะพูดคุยกับเด็กบ่อยขึ้น เพื่อจะได้ทราบว่าเขาเครียดในจุดไหน อาจเพียงแค่รับฟัง ที่สำคัญ ต้องแสดงใ้ห้เขารู้ว่า เมื่อถึงที่สุดแล้ว เขายังมีพ่อแม่ที่คอยสนับสนุนการตัดสินใจของเขา

คุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจลูกให้มากขึ้น และไม่จำเป็นต้องรีบด่วนสรุปว่าลูกคิดถูกหรือผิดทันที รอพรุ่งนี้ มะรืนนี้ก็ไม่สาย. และต้องไม่เครียดไปมากกว่าลูก ลูกรับรู้ความรู้สึกของพ่อแม่ได้ ถ้าเขารู้ว่าเขาทำให้พ่อแม่เครียด. ความเครียดของเขาก็จะยิ่งเพิ่มพูนไปด้วย

ลิ้งค์ด้านล่าง อาจมีประโยชน์ในการแนะนำใครสักคน เพื่อบรรเทาความเครียดครับ

http://www.m.webmd.com/a-to-z-guides/ss/stop-stress-now?ecd=wnl_cbp_081116&ctr=wnl-cbp-081116_nsl-ld-stry_1&mb=xCj%2fg5IcRsQrR8VrChTVaBXFE73IOX1ciCuYsD28msw%3d

หวังว่าคำแนะนำนี้พอจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยครับ

อาจารย์อ๊อด

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี