อนุทิน 9985 - มัทนา

มัทนา

J.K. Rowling พูดที่งานรับปริญญา Harvard

“The Fringe Benefits of Failure, and the Importance of Imagination” - Copyright of JK Rowling, June 2008

เขียน 06 Jun 2008 @ 11:38 () แก้ไข 06 Jun 2008 @ 11:38, ()


ความเห็น (0)