อนุทิน 9985 - มัทนา

  ติดต่อ

J.K. Rowling พูดที่งานรับปริญญา Harvard

“The Fringe Benefits of Failure, and the Importance of Imagination” - Copyright of JK Rowling, June 2008

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)