อนุทิน #9985

J.K. Rowling พูดที่งานรับปริญญา Harvard

“The Fringe Benefits of Failure, and the Importance of Imagination” - Copyright of JK Rowling, June 2008

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)