อนุทิน 99181 - wadbankhewa

  ติดต่อ

การจะคบหาพูดจากับบุคคลทั่วไปในเชิงสร้างสรรค์และพูดแต่สิ่งดีๆ  ด้วยคำพูดที่เป็น (+)  เสมอ  จงพูดแบบจับถูก ยกย่อง  ชมเชย  ไม่ใช่พูดแบบจับผิดและตำหนิติเตือนด้วยความเคยชิน  ต้องมีทัศนคติที่ดีและแสดงพฤติกรรมที่ดี ๆ  ต่อคนอื่นเสมอ

  เขียน:  

ความเห็น (0)