อนุทิน 99019 - มะปรางเปรี้ยว

ถึงแม้จะช้ากว่าที่คาดหวังไว้ แต่ช่วงเวลานั้นก็ทำให้เรารู้ว่าถึงแม้บางอย่างจะไม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว แต่การที่ดำเนินไปอย่างช้าๆ ก็ยังมีความก้าวหน้าและการพัฒนาอะไรบางอย่างที่แฝงอยู่ในนั้น เป็นการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ได้มองเห็นพัฒนาการอะไรบางอย่างของตนเอง

เขียน 08 Oct 2011 @ 23:08 ()


ความเห็น (0)