อนุทิน 98748 - ประกาย~natachoei ที่~natadee

วันที่ 2 ต.ค. 54 เตรียมเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลประจำปี ทำไม่เสร็จ บ่ายเตรียมเนื้อหาลงเว๊ปไซด์ วันที่ 3 ต.ค. 54 ตื่นแต่เช้า ไปคัดกรองไข้หวัดใหญ่ผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการลุ่มน้ำฯ ซึ่งมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์ภา เข้าร่วมเสาวนา จำนวน 450 คน ทีโรงแรมโฆษะ
บ่าย 14.00-16.00 น.เป็นวิทยากร อบรมผู้สัมผัสอาหาร ร้านอาหารคณะ พยาบาลศาสตร์

เขียน 05 Oct 2011 @ 21:03 ()


ความเห็น (0)