อนุทิน 9835 - ทองหยอด

refresh 5 มิถุนายน 2551

  • การประเมินผลกิจกรรม 5ส กลุ่มดาหลานิ้วทองติดอันดับสอง ปรับปรุงอีกหน่อย
  • การลงทะเบียนลายนิ้วมือ
  • เครื่องพิมพ์สี laser พิมพ์แล้วเปื้อนหมึก
  • การส่งงานเร่งด่วน
  • การทำแบบตอบรับงานวิจัย
  • การแลกเปลี่ยนรู้  การพิมพ์หนังสือราชการ
  • การอบรมการเขียนคู่มือ

 

เขียน 05 Jun 2008 @ 10:08 ()


ความเห็น (0)