อนุทิน 98030 - แสงแห่งความดี...

หนังสือเล่มหนาเล่มนี้ “ชีวิตและญาณทัศนะของตรุงปะ  คุรุบ้าผู้ปรีชาญาณ” ที่มีลายเซ็นของอาจารย์วิจักขณ์ พานิช มอบมาให้ด้วย ตั้งใจซื้อและเริ่มตั้งใจอ่าน อยากรู้จัง ทำไมถึงเรียกท่านว่า คุรุบ้าผู้ปรีชาญาน

เขียน 28 Sep 2011 @ 22:15 () แก้ไข 28 Sep 2011 @ 22:25, ()


ความเห็น (0)