อนุทิน 97756 - Sila Phu-Chaya

  ติดต่อ

  • ผูู้ที่มีอุดมการณ์ จะทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีพลัง ความมุ่งมั่น
  • แต่ถ้าหากปราศจากซึ่งอุดมการณ์ เปรียบเหมือนเรือขาดหางเสือ ทำให้ชีวิตขาดทิศทางที่จะไปสู่จุดหมาย
  • อย่างไรก็ตาม อย่าให้อุดมการณ์ทำให้เกิดทรรศนะผิดแบบ ตาบอดมองไม่เห็นมิติของความจริงบางอย่าง อย่างกรณีการแบ่งขั้วอำนาจต่าง ๆ ที่ขัดแย้งกัน
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

เมื่อ "อุดมการณ์" เป็นเพียงความหลงแบบไร้สติ บุคคลนั้นก็ไม่ต่างจากคนไร้อุดมการณ์ดอกหนา เพียงยึดตัวเองไว้เท่านั้น ไม่สนใจหัวใจคนอื่น ;)...

อาจารย์นพลักษณ์ ๙ พบคนประเภทนั้นหรือยังครับ ;)...