อนุทิน 97747 - ครูนอกระบบ

  เป็นครู กศน.ให้ความรู้ ให้การศึกษาสำหรับผู้พลาดโอกาสและด้อยโอกาสทางการศึกษาในสถานศึกษาในระบบ ให้ได้รับการศึกษาเรียนฟรี เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นพลเมืองความสามรถพึ่งพาตนเองได้ แต่แปลกพอเรา...ต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถ กู้ธนาคารออมสินก็ติดตรงสัญญาจ้าง กู้ธนาคารกรุงไทยต้องเป็นสมาชิก กบข. กระทรวงศึกษาธิการน่าจะมีทุนยืมเรียนศึกษาต่อสำหรับครู กศน.บ้างนะค่ะเพราะถึงอย่างไร?ก็ได้ชื่อว่า "ครู" เหมือนกัน

เขียน 25 Sep 2011 @ 19:49 ()


ความเห็น (0)