อนุทิน 97661 - ป.

ป.
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ครั้งหนึ่ง มีปราชญ์ผู้รอบรู้เต๋ามีชื่อเสียงเลื่องลือ ได้รับคำเชิญจากหมู่บ้านหนึ่งเป็นเวลา 3 วัน :
วันแรก ปราชญ์ถาม "ท่านรู้จักเต๋าหรือไม่" ชาวบ้านตอบว่า "ไม่เลย" ปราชญ์ตอบ "ไม่รู้เลย..สอนสิ่งใดก็ไม่มีประโยชน์ กลับไปเถิด"
:
วันที่สอง ปราชญ์ถาม "ท่านรู้จักเต๋าหรือไม่" คราวนี้ชาวบ้านนัดกันตอบ "รู้แล้ว" ปราชญ์ตอบ "เมื่อท่านรู้แล้ว ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะสอน กลับไปเถิด"
:
วันสุดท้าย ครั้งนี้ชาวบ้าน นัดกันแบ่งเป็นสองฝ่าย ฝ่ายขวา ตอบ "ไม่รู้" ฝ่ายซ้าย ตอบ "รู้แล้ว" นักปราชญ์ยิ้ม "ดีมาก ฝ่ายที่ตอบรู้แล้วสามารถสอนฝ่ายที่ตอบไม่รู้ เราไม่ต้องพูดแล้วเช่นกัน" ..ชาวบ้านทั้งหลายพากันเกาหัว และขอร้อง "ท่านนักปราชญ์ ได้โปรดสอนพวกเรา"..นักปราชญ์ยิ้มอย่างเมตตา "ทั้งสามวัน เราได้สอนท่านแล้ว นำไปพิจารณาไตร่ตรองเถิด"...
.
แปลจาก The Tao of success โดย Derek Lin
.
เรื่องนี้ท่านอ่านแล้วคิดว่าอย่างไร :-) 

เขียน 25 Sep 2011 @ 00:07 () แก้ไข 25 Sep 2011 @ 00:12, ()


ความเห็น (0)