อนุทิน 97152 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ๑๕ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔  อบรม "แลกเปลี่ยน สานฝัน พิพิธภัณฑ์ไทย"
    ณ อาคารหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ม.ศิลปากร  นครปฐม
  • ได้เรียนรู้วิธีจัดเก็บลงทะเบียนโบราณวัตถุที่มีรายละเอียดซับซ้อนตามหลักวิชาการต้องระมัดระวัง  ใช้บรรยายโวหารอธิบายรายละเอียดของวัตถุเพื่อให้มองเห็นภาพเมื่อสูญหายจะได้มีหลักฐานในการสืบค้น นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรม
  • ทั้งพระทั้งครูต่างมีบทบาทในการดูแลสมบัติชาติ  งานนี้จึงมีพระเข้าอบรมมากกว่าฆราวาส
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)