อนุทิน 97152 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • ๑๕ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔  อบรม "แลกเปลี่ยน สานฝัน พิพิธภัณฑ์ไทย"
    ณ อาคารหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ม.ศิลปากร  นครปฐม
  • ได้เรียนรู้วิธีจัดเก็บลงทะเบียนโบราณวัตถุที่มีรายละเอียดซับซ้อนตามหลักวิชาการต้องระมัดระวัง  ใช้บรรยายโวหารอธิบายรายละเอียดของวัตถุเพื่อให้มองเห็นภาพเมื่อสูญหายจะได้มีหลักฐานในการสืบค้น นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรม
  • ทั้งพระทั้งครูต่างมีบทบาทในการดูแลสมบัติชาติ  งานนี้จึงมีพระเข้าอบรมมากกว่าฆราวาส
เขียน 18 Sep 2011 @ 10:59 () แก้ไข 18 Sep 2011 @ 16:17, ()


ความเห็น (0)