อนุทิน 96815 - มะปรางเปรี้ยว

เมื่อวานมีโอกาสไปอบรมการใช้งาน Share.psu.ac.th  ได้ทำกระบวนการเล็กๆ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเรื่องการเขียนบล็อก พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมด้วย .... ดีใจที่อย่างน้อยก็สามารถปลุกใจให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมส่วนหนึ่งให้เริ่มต้นการเขียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางออนไลน์ได้

เขียน 13 Sep 2011 @ 16:03 () แก้ไข 13 Sep 2011 @ 16:04, ()


ความเห็น (0)