อนุทิน 96615 - ครูสายันต์

                                                  พึ่งรู้จัก BBL

                    การอบรมพัฒนาครูทั้งระบบของกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 8 - 10  กันยายน 2554 จึงได้รู้ว่า Bคืออะไร สำคัญอย่างไร กับการจัดการเรียนรู้  และได้เห็นการทำเป็นตัวอย่างของวิทยากร ซึ่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ยิ่งเห็นถึงความสำคัญมากยิ่งขึ้นว่ามีผลต่อนักเรียนในการเรียนเป็นอย่างยิ่ง และก็ทำให้รู้ว่าเรานี้ทำผิดต่อนักเรียนอย่างมหันต์  ระหว่างอบรมก็คิดว่าเราจะต้องไม่ทำอย่างที่เราทำมา  เราต้องใช้ BBL ในการสอน แต่ก็กลัวว่าพอกลับมา ก็จะเหมือนเดิม จึงรีบบันทึกนี้ไว้เพื่อเป็นการเตือนใจ

เขียน 10 Sep 2011 @ 23:46 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เราจะเป็นกำลังใจให้กัน....สานฝันเด็กไทยให้งดงาม  เหนื่อยบ้างทุกข์บ้าง...แต่มันเป้นรางวัลของ

ชีวิตครู...ในถนนสายนี้ที่เราได้อุทิศชีวิต...ให้กับนักเรียน..ต้นกล้าสำคัยของแผ่นดิน