อนุทิน 948 - เพื่อนร่วมทาง

  • บ่ายนี้ไปประชุม ICT กรมฯ มา
  • กรมฯ กำลังจะทำระบบข้อมูล ยกแรก มุ่งที่ประเด็นยุทธศาสตร์ก่อน 6 ยุทธ์ ... จะเริ่มที่การสอบถามข้อมูลที่ใช้ในยุทธ์แต่ละยุทธ์นั้น นำมาออกแบบระบบ
  • ที่สำคัญ ท่านรองดิษฐ์ฯ ให้ concept ว่า หน้าที่ของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มานั้น ต้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานวิชาการ คือ กองฯ สำนักฯ ส่วนกองแผนฯ จะเป็นผู้ดูแลระบบให้
  • เพราะฉะนั้น ก็ต้องมาจับมือ รวมหัว ร่วมด้วยช่วยกันสร้างระบบงาน โดยกองแผนฯ เป็นหลักเรื่องการจัดระบบ เพื่อที่จะมาทำให้ตรงกับความต้องการข้อมูลของหน่วยวิชาการด้วย
เขียน 18 Apr 2008 @ 15:20 () แก้ไข 18 Apr 2008 @ 15:53, ()


ความเห็น (0)