อนุทิน 94500 - ครูแก่

ครูแก่
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ครูแก่ได้รับเชิญให้รับเกียรติบัตรผู้ให้การสนุบสนุนด้านการปกครอง และการพัฒนาชุมชนอย่างดียิ่ง จากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
เขียน 19 Aug 2011 @ 10:51 ()


ความเห็น (0)