อนุทิน 94143 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

มี user ถามเรื่องรูปใน GotoKnow ได้อธิบายไว้ดังนี้ค่ะ ไฟล์รูปและไฟล์่อื่นๆ ที่เก็บไว้ที่ GotoKnow จะไม่หายไปไหนเลยค่ะ เพราะเราเก็บ contents ทุกอย่างตั้งแต่เร่ิมแรกค่ะ แต่ถ้าเป็นไฟล์ภาษาไทยเมื่อ 2 ปีแรกของ GotoKnow ที่อนุญาตให้ใช้ไฟล์ชื่อไทยนั้นก็ไม่ได้หายนะค่ะ แต่ไม่แสดงผลค่ะ และตอนนี้ทีมงานกำลังปรับปรุงให้ convert ชื่อไฟล์ไทยเก่าๆ ให้อัตโนมัติค่ะ ส่วนบันทึกนี้ อ.ธวัชชัยได้เขียนคำอธิบายเรื่องรูปไว้ในเชิง technical ค่ะ http://www.gotoknow.org/blog/averageline/451861
เขียน 15 Aug 2011 @ 15:01 ()


ความเห็น (0)