อนุทิน #93825

๙คำพ่อสอน ประยงค์ รณรงค์ ปราชญ์ชาวบ้านรางวัลแมกไซไซ http://www.chaoprayanews.com/2009/03/04/๙คำพ่อสอน-ประยงค์-รณรงค์/">http://www.chaoprayanews.com/2009/03/04/๙คำพ่อสอน-ประยงค์-รณรงค์/
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

คนทำงานชุมชน ทำแผนชุมชน ยึดถือเป็นต้นแบบ เป็นคนต้นคิดในการ สร้างชุมชน โดยทุนของชุมชน

ขอบคุณที่แนะนำให้เรียนรู้ คนทำดี