อนุทิน 93770 - ทวีรัตน์

วันนี้ที่ 9 ส.ค. 54 ได้จัดการกับเครื่อง Server ดังนี้

  • ติดตั้ง Apache22 ผ่าน ports ด้วยคำสั่ง #cd /usr/ports/www/apache22 <enter> # make install clean <enter> รอ จนมี option ให้เลือก เลือกทำงานร่วมกับ MySQL กด OK รอ
  • config apache ให้ start อัตโนมัติทุกครั้งที่ boot ด้วยคำสั่ง #ee /etc/rc.conf <enter> พิมพ์คำสั่ง echo 'apache22_enable="YES"' ไว้ท้ายบรรทัดและ Save
  •  ปรับแต่งไฟล์ httpd.conf โดยใช้คำสั่ง #ee /usr/local/etc/apache22/httpd.conf แก้ไขค่า ServerAdmin เป็นอีเมล์ของเรา (บรรทัดที่ 139) และ ServerName (บรรทัดที่ 148) เป็นหมายเลข IP ของเครื่องเรา และตามด้วย port :80 แล้ว Save
  • สั่งให้ Apache ทำงานด้วยคำสั่ง # /usr/local/sbin/apachectl start
  • ทดลองเข้าใช้จาก client
เขียน 09 Aug 2011 @ 11:46 ()


ความเห็น (0)