อนุทิน 93558 - ทวีรัตน์

ต้องการติดตั้ง เพิ่มเติม สิ่งใด ๆ เข้าไปใน FreeBSD ให้ใช้คำสั่ง

/usr/sbin/sysinstall

เขียน 05 Aug 2011 @ 16:36 ()


ความเห็น (0)