อนุทิน 9350 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วิชาเลือกปี นศพ. ปี 6

1.รพ.มหาราชนครราชสีมา

   -สุจิรักษ์ เลือกเรียน วิชา Clinical Experience in Child Health Care กุล่มงาน กุมารฯ ติดต่อฝ่ายวิชาการ รพ.+ธุรการกุมารฯ+ศูนย์แพทย์ แล้ว  /ทำหนังสือแจ้งแล้ว
2.รพ.ราชวิถี
   -สุจิรักษ์
   -เพ็ญพร
   -วัชรพงษ์
   -ศังกร
   -ชมพูนุช
    เลือกเรียน วิชา Clinical Experience in Emergency Medicine กุล่มงาน เวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ ติดต่อ ธุรการ ERฯ+ นพ.ไพรจน์ หน.แผนก แล้ว ยินดีรับ  /ทำหนังสือแจ้งแล้ว
3. รพ.รามาฯ
   -ณัฐวรีย์  -Clinical  Toxicology
   -วสันต์    -Clinical  Toxicology+DERMATOLOGY
   -จามีกร   -Clinical  Toxicology+DERMATOLOGY
   -เพ็ญพร  -Clinical  Toxicology
   -วัชรพงษ์-Clinical  Toxicology 
   -ศังกร     -DERMATOLOGY
   -ชมพูนุช -DERMATOLOGY
   -ติดต่อ คุณหนิงแล้ว รอยืนยัน จากอาจารย์ในภาควิชา/ทำหนังสือแจ้งแล้ว

เขียน 02 Jun 2008 @ 10:54 () แก้ไข 02 Jun 2008 @ 11:00, ()


ความเห็น (0)