อนุทิน 934 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

"Love" wave โลกเรามีเสียงอันเกิดจากการสั่นด้วยความรัก ไม่ใช่ ไม่ใช่ เกิดจากการหมุนของซีกโลกทางเหนือและใต้ต่างหาก

เขียน 18 Apr 2008 @ 11:19 ()


ความเห็น (0)