อนุทิน 92970 - fire02

fire02
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีครับทุก ๆ ท่าน วันนี้ได้มีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสกับองค์กรอีกองค์หนึ่งที่ได้ชื่อว่าท้องถิ่นเหมือนกัน แนวความคิด และปัจจัยในการพัฒนาบุคคลากรต้องเริ่มที่ประชาชน การให้ความรู้ต่าง ๆ การสนับสนุนที่พอจะกระทำได้ เช่น วันนี้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปัญหาส่วนใหญ่ในปัจจุบันคือ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินน้อยลง ประชาชนหวังพึ่งองค์กรของรัฐเข้าไปช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตหรืออันตรายที่เกิดขึ้นในขระนั้น ปัญหาก็คือภาครัฐไม่สามารถไม่สามารถที่เข้าไปแก้ปัญหาได้ทุก ๆ ปัญหา จึงต้องขอความร่วมมือจากภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพึ่งพาตนเอง โดยการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นกำลังสำรองให้กับรัฐ ในขณะเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือญาติมิตร แม้นกระทั่งตัวเราและครอบครัวเราเองได้

เขียน 27 Jul 2011 @ 18:40 ()


ความเห็น (0)