อนุทิน 92907 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

จุดเปลี่ยน อาจเกิดจากมุมมองที่ตรงข้ามกันแบบคนละขั้ว จิตนาการ ไม่อาจเติบโตและพัฒนาได้ หากไม่เปิดใจและหยุดคิด
  เขียน:  

ความเห็น (0)