อนุทิน 92907 - มะปรางเปรี้ยว

จุดเปลี่ยน อาจเกิดจากมุมมองที่ตรงข้ามกันแบบคนละขั้ว จิตนาการ ไม่อาจเติบโตและพัฒนาได้ หากไม่เปิดใจและหยุดคิด

เขียน 27 Jul 2011 @ 00:18 ()


ความเห็น (0)