อนุทิน 9277 - มัทนา

มัทนา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สื่อที่กุมข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชนอเมริกันได้แก่

GE (ซึ่งผลิตเครื่องมือให้ทหารด้วย), News Corp (ของ Rupert Murdoch), Time Warner, Walt Disney, Viacom, Clear Channel Communications (คุมทั้งวิทยุ และ บิลบอร์ดใหญ่ๆไฟจ้าๆตามเมืองใหญ่ๆ), และ นสพ. chain ที่บ.เดียวทำนสพ.ฉบับสำหรับแต่ละเมืองใหญ่ เช่น Gannett, Tribune

เวลาที่เสนอข่าว Britney จึงมีมากกว่าเวลาข่าวเกี่ยวกับ  Baghdad (แถมข่าวก็มาจากมุมมองรัฐอีกเป็นส่วนมาก!)

[ข้อมูลจาก Media Democracy on the March by Eric Klinenberg Adbusters เล่มที่ 77 May/June 2008]

 

เขียน 02 Jun 2008 @ 00:50 ()


ความเห็น (0)