อนุทิน 92765 - มะปรางเปรี้ยว

โค้ชและนักกีฬาจะต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างไร จึงจะทำให้การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และการปฏิบัติเป็นไปในทางส่งเสริมและนำพาไปสู่ความสำเร้จ

เขียน 24 Jul 2011 @ 19:10 () แก้ไข 24 Jul 2011 @ 19:59, ()


ความเห็น (0)