อนุทิน 92733 - ประเสริฐ ศรีแสนปาง

อบรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 21-23 ก.ค. 53 ผู้จัดนิติกร ก.ค.ศ. สป. (วิทยากรจากหลายหน่วนงานทั้ง ป.ป.ช. ศาลปกครองกลาง ฯลฯ จัดที่โรงแรมวีวัน นครราชสีมาเข้ารับการอบรม 65 ราย ได้ความรู้เข้าใจ และจะมาเขียนบรรยายเพิ่มเติม

เขียน 24 Jul 2011 @ 08:50 ()


ความเห็น (0)