อนุทิน #9235

พฤติกรรมส่อให้เห็นฐานคิด

ดัดจริตดัดแปลงแถลงไข

อยู่กันสนุกสนานสราญใจ

ประเทศชาติฉิบหายช่างมัน

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)