อนุทิน 9235 - สิทธิรักษ์

สิทธิรักษ์

พฤติกรรมส่อให้เห็นฐานคิด

ดัดจริตดัดแปลงแถลงไข

อยู่กันสนุกสนานสราญใจ

ประเทศชาติฉิบหายช่างมัน

เขียน 01 Jun 2008 @ 22:26 () แก้ไข 01 Jun 2008 @ 22:30, ()


ความเห็น (0)