ติดต่อ

อนุทิน #92339

ประเด็นเรื่องกฎหมายกับการบริหาร เป็นเรื่องแยกกันไม่ค่อยออก ผนวกกับประเด็นสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่องสวัสดิการสังคม สิืทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) จึงน่าสนใจที่จะเผื่อแผ่่ความคิดเห็นกัน
  เขียน:  

ความเห็น (0)