อนุทิน 92339 - Phachern Thammasarangkoon

ประเด็นเรื่องกฎหมายกับการบริหาร เป็นเรื่องแยกกันไม่ค่อยออก ผนวกกับประเด็นสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่องสวัสดิการสังคม สิืทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) จึงน่าสนใจที่จะเผื่อแผ่่ความคิดเห็นกัน

เขียน 17 Jul 2011 @ 23:48 ()


ความเห็น (0)