อนุทิน 92170 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

พ.ร.บ. ความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 http://www.nlt.go.th/Data/law_com_2550.pdf แต่ 2554 ยังเป็นร่างอยู่นะค่ะ

เขียน 14 Jul 2011 @ 14:21 () แก้ไข 14 Jul 2011 @ 14:22, ()


ความเห็น (0)