อนุทิน 91942 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • จุดเปลี่ยนระบบการศึกษา "ระดับอุดมศึกษาในอนาคต"
  • เห็นด้วยไหมที่หลักสูตรอุดมศึกษาต้องเหมือนกันทั่วประเทศ ความเห็นที่น่าสนใจกับการศึกษาไทยที่คาดหวังไว้

ถึงเวลาอุดมศึกษา “ยูเทิร์น”  ใน

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/opinion/reader-opinion/20110630/397915/news.html

 

จากประสบการณ์ส่วนตัวที่เรียนหลายสาขาวิชา  การสร้าง "ลักษณะเด่นเฉพาะทาง" ของหลักสูตรการศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัย จะดึงดูดให้นักศึกษาสนใจเลือกเรียนสาขาวิชาที่มีแนวการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของตนมากกว่าการเลือกที่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย หรือรู้สึกว่าเลือกที่ไหนก็ได้ เพราะเหมือนกัน

แต่ทั้งนี้ ย่อมขึ้นกับว่าสาขาวิชานั้น ๆ จำเป็นต้องอาศัย "ความเป็นสากล" เพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกันหรือไม่ ซึ่งไม่น่าจะใช้หลักคิดเเดียวกันนี้กับทุกสาขาวิชา

 

เขียน 10 Jul 2011 @ 17:16 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:45, ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ผมเป็นคนทำหลักสูตร "เทคโนโลยีการศึกษา 5 ปี" ที่ใช้ TQF เริ่มต้น ผ่าน สกอ. และเข้าสู่ คุรุสภา เป็นที่แรกของประเทศไทย ;)...

หลังจากนั้น TQF ที่เป็นเฉพาะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ก็ออกมาประมาณ มีนาคม 54 ที่ผ่านมา

หากต้องการรับนักศึกษา ปี 55 ต้องแก้ไขหลักสูตรให้ได้ตามนี้อีกรอบ

ผมไม่เห็นด้วยกับ TQF ที่ต้องเป็นเหมือนกันหมดทั้งประเทศ เพียงแค่อยากได้หน้ากับชาติอาเซียน

การศึกษา คือ การพัฒนาจิตใจให้งอกงาม ไม่ใช่ ผลิตเป็น "รองเท้าแตะ" ที่เหมือนกันทุกคู่ ;)...

เขียนเมื่อ 
  • เสียงสะท้อนท่วงทำนองเดียวกันกับท่านอาจารย์ เชื่อว่าจะก้องไปยังผู้เกี่ยวข้องค่ะ

การศึกษา คือ การพัฒนาจิตใจให้งอกงาม ไม่ใช่ ผลิตเป็น "รองเท้าแตะ" ที่เหมือนกันทุกคู่

  • รองเท้าแตะ ให้ภาพการผลิตซ้ำสำหรับมวลชนได้ดีเหมือนกันนะคะ
เขียนเมื่อ 

การศึกษาของไทย เห็นนักเรียนแบกหนังสือไปโรงเรียนน่าสงสาร น่าจะลดชั่วโมงภาคทฤษฎีลงบ้าง

เพื่อให้เด็กมีเวลาทำกิจกรรมที่ชอบ หรือเลือกเรียนในสิ่งที่สนใจ