อนุทิน 9192 - สิทธิรักษ์

  ติดต่อ

ชุมชนโกทูโน            รวมกัน

ร้อยพ่อพันแม่คั่น       คั่วด้วย

ร้อยดีพันรู้สรร           เสกปั้น กันนา

ทิศทางสั่นแกว่งกั้น    สุดแท้ เบื้องบน

  เขียน:  

ความเห็น (0)