อนุทิน 9192 - สิทธิรักษ์

สิทธิรักษ์

ชุมชนโกทูโน            รวมกัน

ร้อยพ่อพันแม่คั่น       คั่วด้วย

ร้อยดีพันรู้สรร           เสกปั้น กันนา

ทิศทางสั่นแกว่งกั้น    สุดแท้ เบื้องบน

เขียน 01 Jun 2008 @ 19:44 ()


ความเห็น (0)